amidakyō
Amidakyō

Het Kleine Sutra
is het kortste en meest gereciteerde sutra van de drie Reine Landsutra’s:
een kleurrijke omschrijving van het Reine Land van Amida Boeddha.

Download Amidakyō (pdf-file, 646 kB)

[Dit is de versie om met zogenaamde settaku (kleine maatstokjes) te reciteren:
de zwarte bolletjes (
) geven aan waar je de stokjes tegen elkaar slaat om de maat aan te geven.
Deze aanduidingen zijn vooral handig indien meerdere voorgangers Amidakyō reciteren.]

%
1      Meditatie – ongeveer tien minuten stilte
%

2     Drievoudige Toevlucht (de Drie Juwelen)

voorganger

 

Buddham saranam gacchami

allen

 

Buddham saranam gacchami

voorganger

 

Dharmam saranam gacchami

allen

 

Dharmam saranam gacchami

voorganger

 

Sangham saranam gacchami

allen

 

Sangham saranam gacchami

(Ik neem mijn toevlucht tot de Boeddha, de Dharma, de Sangha)

3     Chanting – Amidakyō
%    %

voorganger

 

eerste regel van Amidakyō

allen

 

de overige regels van Amidakyō

%

4     Nembutsu in zes richtingen: noord, oost, zuid, west, zenith & nadir

voorganger

 

Namandabu      %

allen

 

Namandabu
Namandabu
Namandabu
Namandabu
Namandabu     
%

(Ik stel mijn vertrouwen in de Boeddha)

5     Ekō – verdienste-overdracht

voorganger

 

gan ni shi ku doku

allen

 

byō dō se is sai

 

 

dō hotsu bo dai shin

 

 

ō jō an rak- koku

 

 

               %   %   %

(Mochten alle verdiensten die we hierbij verwerven,
gelijkelijk gespreid worden over alle wezens,
zodat ze in zich het gemoed ter verlichting wekken,
en daardoor geboren worden in het Land van Vrede!)

6     Dharmatalk

Gesprek over de woorden van de Boeddha,
teksten van onze leraren
of persoonlijke belevenissen die we willen delen.

update: 12/04/2012

          home