Opmerkingen vooraf

Dit gedeelte van ons web bevat een aantal documenten i.v.m. het leven en werk van Shinran Shonin.
We plannen geleidelijk aan meerdere documenten ter beschikking te stellen.
Het merendeel van de webpagina's in deze rubriek is gebaseerd op:
An Illustrated Biography of Shinran, Hongwanji Shonin, (Hongwanji Shonin Shinran Denne), Compiled by Kakunyo Introduction, translation and notes by Zuio H. Inagaki, Horai Association (International), 65 p.
[webversie: http://horai.eu]
De auteur van deze website [jikoji] dankt van harte Rev. Hisao Inagaki voor het beschikbaar stellen van het materiaal van zijn website!
Ook gaat onze dank uit naar de heer Clement Tan uit Singapore: via hem schaften we ons een knappe scroll (Go-eden) aan die als basis diende voor dit gedeelte van onze website. We merken hierbij op dat deze scroll iets afwijkt van de set die aan de basis van Inagaki's website ligt.. Aan de aandachtige bezoeker om de kleine verschillen op te merken!
Ge´llustreerde biografie van Shinran
Hongwanji Shonin

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home