Inleiding

Dit werk (An Illustrated Biography of Shinran, Hongwanji Shonin - Hongwanji Shonin Shinran Denne) was oorspronkelijk een geschilderde scroll (een boekrol) die de biografie van Shinran bevatte, geschilderd door de derde hoofdabt van Hongwanji, Kakunyo (1270-1351), en geïllustreerd door Joga Hogen in de tiende maand van het derde jaar Einin (1295). Kakunyo maakte het werk als aandenken bij het 33ste herdenkingsjaar na het overlijden van Shinran, in 1294. De originele scroll werd door een brand vernield in 1366 tijdens de burgeroorlog tussen de zuidelijke en de noordelijke dynastieën, maar twee scrolls gekopieerd kort nadat Kakunyo de originelen maakte, werden aan ons overgeleverd: de ene wordt bewaard in Nishi Hongwanji (gedateerd op de 12de dag van de 10de maand in het 3de jaar Einin en getiteld Zenshin Shonin EIllustraties van Zenshin Shonin) en de andere wordt bewaard in Senjuji in Takada (gedateerd op de 13de dag van de 12de maand in het 3de jaar Einin en getiteld Zenshin Shonin Shinran DenneGeïllustreerde Biografie van Shinran, Zenshin Shonin). Het lijkt erg waarschijnlijk dat de vroegere scrolls gekopieerd en onder de volgelingen verspreid werden. Kakunyo bleef zijn werk herzien, en maakte op de leeftijd van 74 jaar een nieuwe versie in het tweede jaar Koei (1342); dit keer nam hij illustraties op die door Joga’s zoon, Enbu, en zijn leerling, Soshun, waren gemaakt. Deze scroll, de Koei tekst genoemd, wordt op dit moment bewaard in Higashi Honganji. We veronderstellen dat de originele versie dertien hoofdstukken bevatte, terwijl de Koei versie – die de standaard voor latere versies werd – vijftien hoofdstukken telt.

Al redelijk snel werden het biografische gedeelte en de illustraties uit elkaar gehaald. Het eerste gedeelte, met de teksten, noemen we Godensho; het tweede gedeelte, met de illustraties, Go-eden genoemd, werd als muurscrolls gereproduceerd. Verondersteld wordt dat Kakunyo’s zoon, Zonkaku (1290-1373), voor het eerst zo een muurscroll heeft gemaakt. Op dit ogenblik heeft men weet van twee sets van drie muurscrolls, alsook van een enkelvoudige scroll. In 1663 maakte Nishi Hongwanji een set van acht scrolls om ze tijdens Hoonko in Goei-do (de hall die het standbeeld van Shinran bevat) tentoon te stellen. Na de 15de eeuw werd de Go-eden wijd verspreid, hij had een grote invloed op het spirituele leven van de Shinshu leden. Deze ingrijpende invloed werd toegeschreven aan de handelswijze van Rennyo, de achtste hoofdabt (1415-1499); hij stelde de regel op waarbij duplicaten van de Go-eden in vier muurscrolls mochten worden gemaakt voor Shinshu tempels.

Tijdens de jaarlijkse Hoonko dienst die enkele dagen voor Shinrans gedenkdag (i.c. 16 januari of 28 november) gehouden wordt, reciteren de tokudo (begeleiders) van alle tempels de Godensho, en worden de Go-eden scrolls voor het publiek tentoongesteld in de naijin (het verhoogd gedeelte) van de tempel.

De Godensho beschrijft belangrijke gebeurtenissen uit Shinrans leven in vijftien hoofdstukken, en de Go-eden – in populaire edities – is geschikt in twintig secties. De scrolls van de Go-eden die aan Hotokuji in Himeiji Stad in 1504 door de negende hoofdabt Jitsunyo (1458-1525) werden geschonken, werden aan de website [van Hisao Inagaki] aangeboden: hiervoor wenst de auteur [in casu, Hisao Inagaki] Rev. Prof. Akihito Otani te bedanken.

Bij de voorbereiding van de website, wenst de auteur [in casu, Hisao Inagaki] zijn dankbaarheid uit te drukken aan Rev. Jokyo G. Gatenby, Rev. Joko J. Paraskevopoulos, en de heer George Paraskevopoulos, allen van Australië, voor hun assistentie op meerdere terreinen.

Bibliografie [website van Hisao Inagaki]:
Reizo Hiramatsu, Shinran Shonin Eden, Honganji Shuppansha, 1997.
Shin’ei Takamatsu & Susumu Noda, Shinran Shonin Denne, Otaniha shumusho shuppanbu, 1999 (8th edition).

De auteur van deze website [http://jikoji.com] dankt van harte Rev. Hisao Inagaki voor het beschikbaar stellen van het materiaal van zijn website [http://horai.eu]!
Ook gaat onze dank uit naar de heer Clement Tan uit Singapore: hij stelde ons de Go-eden
ter beschikking die als basis diende voor dit gedeelte van onze website. We merken hierbij op dat deze scrolls iets afwijken van de set die aan de basis van Inagaki's website liggen... Aan de aandachtige bezoeker om de kleine verschillen op te merken! 
Geïllustreerde biografie van Shinran
Hongwanji Shonin

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home