Scroll 1 - Sectie 4 - Shinrans visioen tijdens een droom in de Rokkakudo Tempel

① Een van de drie personen die in de hal rusten is Shinran, die zichzelf voor 100 dagen opsluit ② Shinran vereert Avalokiteshvara met samengevouwen handpalmen ③ De in witte gewaden geklede Wereldheiland Avalokiteshvara, gezeten op een witte lotustroon ④ Shinran verspreidt Avalokiteshvara’s boodschap aan de menigte ⑤ De menigte mensen verzameld in Higashiyama Image Map
Scroll 1 - Sectie 4 - Shinrans visioen tijdens een droom in de Rokkakudo Tempel

In het eerste jaar Kennin (1201), ontvangt Shinran een ingeving door Avalokiteshvara [Kannon] van de Rokkakudo Tempel. Zoals hem opgedragen wordt, verspreidt Shinran Avalokiteshvara’s boodschap aan de menigte mannen en vrouwen die zich in Higashiyama verzamelen.

    Een van de drie personen die in de hal rusten is Shinran, die zichzelf voor 100 dagen opsluit
     Shinran vereert Avalokiteshvara met samengevouwen handpalmen
     De in witte gewaden geklede Wereldheiland Avalokiteshvara, gezeten op een witte lotustroon
     Shinran verspreidt Avalokiteshvara’s boodschap aan de menigte
     De menigte mensen verzameld in Higashiyama
 

Hoofdstuk 3 - Shinrans visioen tijdens een droom in de Rokkakudo Tempel

Op de vijfde dag van de vierde maand in het derde jaar Kennin (1203), het jaar van metaal/haan[1], had Shinran een visioen ‘s nachts tijdens het uur van de tijger[2]. Het verhaal[3] gaat dat de Wereldheiland Bodhisattva Avalokiteshvara, van Rokkakudo[4], zichzelf manifesteerde onder de vorm van een deugdzame monnik met eerbiedwaardige verschijning, gekleed in een wit gewaad en gezeten in een natuurlijke houding op een voetstuk van een immense lotusbloem. Hij zei tot Zenshin[5]:
“Als jij, volgeling, door enig karma uit het verleden verplicht bent seksueel contact met een vrouw te hebben,
Zal ik mezelf van gedaante veranderen in een knappe vrouw, en je partner worden.
Ik zal je versieren met deugden tijdens je hele leven,
En bij je dood zal ik je begeleiden naar het Land van Hoogste Zegening.”
De Wereldheiland Bodhisattva voegde hieraan toe: “Dit is mijn gelofte. Zenshin, verkondig het wezenlijke punt van mijn gelofte bij de vele levende wezens.”
Op dat moment keek Zenshin – hij verkeerde nog steeds in een droomtoestand – oostwaarts vanuit de hal, en zag een verheven gebergte waarop duizenden miljoenen mensen waren verzameld. Hij verkondigde hen het wezenlijke punt van de boodschap die hij tijdens zijn visioen had gekregen. Van zodra hij dacht deze opdracht volbracht te hebben, werd hij wakker.
Als ik dit verhaal lees en nadenk over het visioen dat hij in een droom had, zie ik dit als een gunstig teken dat de groei van Shinshu voorspelt en als een aanduiding dat de Nembutsu verder zal verspreid worden. In dit verband merkte Shinran later op: “Boeddhisme ontstond in een land in het Westen (i.c. India) en zijn geschriften werden overgeleverd naar een land in het Oosten (i.c. Japan). Dit is uitsluitend te wijten aan de grote verdienste van de Prins van het Jogu Paleis[6] die hoger is dan een berg en dieper dan de oceaan. Deze geschriften werden naar hier gebracht tijdens de heerschappij van Keizer Kinmei van onze keizerlijke dynastie[7], en de authentieke sutra’s en verhandelingen over het Reine Landboeddhisme werden in die tijd overgeleverd. Indien de Keizerlijke Erfgenaam (i.c. Shotoku) niet zulke grote welwillendheid had getoond jegens ons, hoe zouden wij dan, gewone, domme mensen, ooit de Oorspronkelijke Gelofte kunnen tegenkomen? De Wereldheiland Bodhisattva is eigenlijk de oorspronkelijke vorm van de Keizerlijke Erfgenaam; hij maakte zijn oorspronkelijke zeer verheven lichaam openbaar om zijn gelofte – zich te tonen onder een menselijke vorm en de Dharma te verspreiden – te onthullen. Indien de Grote Meester (Honen) niet was verbannen geweest[8], hoe had ik anders ooit een kans gehad om naar een plaats van verbanning te gaan? Indien ik niet naar de plaats van verbanning was gezonden[9], hoe had ik anders zovele mensen die op het afgelegen platteland leven [naar de Reine Landlering] kunnen leiden? Ook hierbij ben ik dankbaarheid verschuldigd voor de welwillendheid van de Meester. De Grote Meester was een incarnatie van Mahasthamaprapta, en de Prins was een manifestatie van Avalokiteshvara. Dankzij de begeleiding van deze twee bodhisattva’s kan ik nu Tathagata’s Oorspronkelijke Gelofte overleveren. Aldus kan Shinshu groeien en kan de Nembutsu lering verspreid worden. Ik heb nochtans enkel de instructies van de deugdzamen gevolgd, niet mijn eigen dwaze ideeën. De belangrijke geloften van beide bodhisattva’s houden een aanbeveling in tot oprecht reciteren van de naam van een Boeddha. Volgelingen van vandaag zouden zich niet mogen vergissen door toevlucht te nemen in de begeleidende bodhisattva’s. Zij zouden rechtstreeks tot de primaire Boeddha (i.c. Amida) toevlucht moeten nemen. 
Derhalve vereert Shinran Shonin de Keizerlijke Prins aan de zijde van de Boeddha. Hij doet dit om zijn schuld jegens de Prins te erkennen voor het verspreiden van de Boeddha Dharma.

[1] Het derde jaar Kennin zou moeten verbeterd worden in het eerste jaar Kennin (1201), toen Shinran 29 jaar was. Het jaar van metaal/haan (kanoto-no-tori) komt overeen met het eerste jaar Kennin.
[2] Het uur van de tijger komt overeen met 4 uur ‘s ochtends.
[3] Dit verhaal zou kunnen refereren naar Shinran muki (Verslag van Shinrans Droom) bewaard in de Senjuji tempel van de Takada school.
[4] In de Rokkakudo tempel, oorspronkelijk gebouwd door Prins Shotoku, wordt een standbeeld van Avalokiteshvara Bodhisattva bewaard.
[5] Zenshin: de naam die Shinran gebruikte nadat hij leerling van Honen werd.
[6] De Prins van het Jogu Paleis: refereert naar Prins Shotoku [574-621 of 622]. Hij verbond zich met Minister Soga Umako om de anti-boeddhistische minister Mononobe Moriya te elimineren, en hiermee een stevige basis uit te bouwen om de leer van de Boeddha te vestigen. Hij werd Prins Regent in 593 en stond zijn tante, Keizerin Suiko, bij. Hij promootte de leer van de Boeddha op verschillende manieren, zoals het schrijven van commentaren op drie Mahayana sutra’s, het sturen van studenten naar China en het stichten van heel wat tempels waaronder Shitennoji, Horyuji, Chuguji and Rokkakudo.
[7] De leer van de Boeddha werd voor het eerst vanuit Korea naar Japan gebracht tijdens de regeerperiode van Keizer Kinmei; traditioneel zou het jaar van overdracht 552 zijn, maar het zou eigenlijk moeten gecorrigeerd worden naar 538.
[8] Toen de Nembutsu leer vervolgd werd, werden twee van Honens leerlingen geëxecuteerd en werd Honen zelf in 1207 verbannen naar Shikoku.
[9] Shinran werd in 1207 verbannen naar Kokubu in de Echigo provincie (tegenwoordig de Niigata prefectuur), waar hij huwde met Eshinni (volgens een andere traditie waren ze al in Kyoto gehuwd); hem werd gratie geschonken in 1211, maar omdat hij vernomen had dat Honen was overleden, verbleef hij er tot 1214.
Geïllustreerde biografie van Shinran
Hongwanji Shonin

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home