Scroll 1 - Sectie 5 - Ren'i's visioen tijdens een droom

① Shinran in een zwart kleed op 84-jarige leeftijd ② Prins Shotoku vereert Shinran met samengevouwen handpalmen ③ Ren’i-bo ligt in zijn bed te dromen Image Map
Scroll 1 - Sectie 5 - Ren'i's visioen tijdens een droom

In het achtste jaar Kencho (1256), krijgt Ren’i-bo, die de hele tijd bij Shinran verbleven had, een droom in de kluis van Nishinotoin, Gojo, Kyoto die beschrijft dat Prins Shotoku Shinran als een reďncarnatie van Amida vereert.

    Shinran in een zwart kleed op 84-jarige leeftijd
    Prins Shotoku vereert Shinran met samengevouwen handpalmen
    Ren’i-bo ligt in zijn bed te dromen

Hoofdstuk 4 - Ren'i's visioen tijdens een droom

Op de negende dag van de tweede maand van het achtste jaar Kencho (1256)[1] had Shaku Ren’i[2] een visioen ‘s nachts tijdens het uur van de tijger[3]: Prins Shotoku boog zich om eer te bewijzen aan Shinran Shonin en sprak de volgende verzen uit:
“Ik aanbid Amida Boeddha van het Grote Mededogen!
U bent in deze wereld gekomen (als Shinran Shonin) om de uitstekende leer te verspreiden;
U leidt de mensen van de slechte wereld in deze vervallen periode van de vijf vergrijpen[4]
Zodat ze ongetwijfeld de opperste verlichting kunnen bereiken.”
Vandaar dat het klaar is dat Shinran, de Meester der Patriarchen, een incarnatie van Amida Tathagata was.

[1] Op dat ogenblik was Shinran 84 jaar.
[2] Ren’i-bo was een inwoner van de Hitachi provincie (tegenwoordig Ibaragi prefectuur); hij kwam naar Kyoto en leefde samen met Shinran en stond hem bij in zijn laatste jaren.
[3] Ongeveer 4 uur ‘s ochtends.
[4] De vijf vergrijpen: De vergrijpen die het degenereren aantonen van de levende wezens en hun omgeving; ze worden intenser in de periode van de vervallen Dharma. Het zijn: 1. vergrijp van de periode, waarin het wemelt van hongersnoden, plagen en oorlogen, 2. vergrijp van inzichten, 3. vergrijp door dwaze passies, 4. zowel fysiek als mentaal degenereren van de mensen, en 5. het inkorten van de levensduur van de mens.
Geďllustreerde biografie van Shinran
Hongwanji Shonin

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home