Scroll 2 - Sectie 6 - Shinran mag Honens Senjakushu kopiëren

① Honen overhandigt op 73-jarige leeftijd de Senjakushu aan Shinran ② Shinran ontvangt op 33-jarige leeftijd de Senjakushu ③ Honens leerling, mogelijkerwijze Seikaku ④ Een novice bediende ① Honen schrijft de Naam en een uittreksel uit de Ojoraisan (Liturgie voor Wedergeboorte) op het portret van Honen dat Shinran gemaakt heeft. Shinrans nieuwe naam, Zenshin, wordt er eveneens aan toegevoegd. ② Shinran Shonin ③ Honens leerling ④ Een novice bediende Image Map
Scroll 2 - Sectie 6 - Shinran mag Honens Senjakushu kopiëren

<Rechts>
    Honen overhandigt op 73-jarige leeftijd de Senjakushu aan Shinran
    ② Shinran ontvangt op 33-jarige leeftijd de Senjakushu
    ③ Honens leerling, mogelijkerwijze Seikaku
    ④ Een novice bediende

<Links>
    ① Honen schrijft de Naam en een uittreksel uit de Ojoraisan (Liturgie voor Wedergeboorte) op het portret van Honen dat Shinran gemaakt heeft. Shinrans nieuwe naam, Zenshin, wordt er eveneens aan toegevoegd.
    ② Shinran Shonin
    ③ Honens leerling
    ④ Een novice bediende

Hoofdstuk 5 - Shinran mag Honens Senjakushu kopiëren

Toen de Deugdzame Meester van Kurodani[1], Genku, nog in deze wereld leefde, gaf hij uit mededogen toelating aan Shinran om zijn werk te kopiëren[2], en schreef hij tijdens een andere gelegenheid Shinrans nieuwe naam in zijn eigen handschrift[3]. In Verzameling van Passages omtrent de Voorlopige Getransformeerde Boeddha’s en landen van de Zuivere Landpad, Hoofdstuk 6, [gecompileerd door Shinran Shonin] wordt vermeld:
“Ik, Gutoku Shinran, volgeling van Shakyamuni, verliet de diverse praktijken en nam toevlucht tot de Voortijdelijke Gelofte in het eerste jaar Kennin, het jaar van metaal/haan[4]. In het jaar hout/os van de Genkyu jaartelling[5] kopieerde ik, met de vriendelijke toestemming van de meester, zijn Verzameling Passages betreffende de Nembutsu geselecteerd in de Voortijdelijke Gelofte. In hetzelfde jaar, op de vierde dag van het middelste gedeelte van de vierde maand, schreef de meester in zijn eigen handschrift op de binnenkant van mijn kopie: ‘Verzameling Passages betreffende de Nembutsu geselecteerd in de Voortijdelijke Gelofte’ en de woorden, ‘Namo Amida Butsu: de grondoorzaak voor geboorte in het Reine Land is de Nembutsu,’ alsook mijn nieuwe naam, ‘Shakku, volgeling van Shakyamuni.’ Op dezelfde dag ontleende ik het portret van de meester en maakte een kopie. Op de negende dag van het laatste gedeelte van de zevende schrikkelmaand van hetzelfde tweede jaar [Genkyu] schreef de meester op mijn kopie van het portret ‘Namo Amida Butsu’ samen met de volgende passage van de ware leer: ‘Indien ik boeddha word en alle voelende wezens in de tien richtingen, die mijn Naam zelfs maar tienmaal uitspreken, zouden niet geboren worden in mijn land, moge ik dan niet de Volkomen Verlichting verwezenlijken. Deze boeddha die het boeddhaschap realiseerde, vertoeft nu in het Reine Land. U moet beseffen dat deze belangrijke geloften niet vergeefs zijn. De voelende wezens die zijn Naam aanroepen, zullen ongetwijfeld geboorte realiseren[6].’ Op dezelfde dag schreef hij op het portret ook mijn nieuwe naam [Zenshin] die mijn oude naam ‘Shakku’ zou vervangen volgens een visioen in een droom. De meester was op dat ogenblik drieënzeventig jaar oud.”
De Verzameling Passages betreffende de Nembutsu geselecteerd in de Voortijdelijke Gelofte was gecompileerd op verzoek van de Kanselier, de geordineerde leek [Heer Tsukinowa Kanezane, boedddhistische naam Ensho]. De essentie van de ware lering van het Reine Land en de diepgaande doctrine van de Nembutsu zitten erin vervat. Diegenen die ze lezen, kunnen ze makkelijk verstaan. Ze is inderdaad een hoogst belangrijke verzameling fijne passages die haar gelijkenis niet kent, een onovertroffen en grondig uitgediept geschrift. Uit de duizenden mensen die van hem onderricht kregen, persoonlijk of op een andere wijze, gedurende vele dagen en jaren, kregen er slechts weinigen de toelating zijn werk te lezen en te kopiëren. Nochtans kreeg ik de toelating zijn werk over te schrijven en om een kopie van zijn portret te maken. Dit is de verdienste van de exclusieve praktijk van het Juiste Handelen; dit is een vaststaand bewijs van mijn toekomstige geboorte. Met tranen van droefheid en vreugde noteerde ik bovenstaand verhaal.

[1] Kurodani, letterlijk ‘Zwarte vallei’; de naam van een vallei in het Saito (Westerse Pagoda) district van berg Hiei, waar zich de tempel Seiryuji bevindt. Diegenen die bevrijding opzochten terwijl ze een kluizenaarsleven leidden, leefden hier. Toen Eiku ( -1179), een aanhanger van het Tendai voorschrift van perfecte fusie en Yuzu Nembutsu, hier leefden, kwam Honen op 18-jarige leeftijd hier aan en volgde bij hen opleiding. Later keerde Honen terug en bestudeerde de hele collectie boeddhistische werken in de Hoonzo bibliotheek heel grondig. Toen hij ze voor de vijfde keer las, hij was toen 43, kwam hij in Shan-tao’s Commentaar op het Meditatie Sutra een passage tegen die de exclusieve praktijk van de nembutsu aanprees. Daarmee werd hij zich diep bewust van Amida’s Gelofte tot redding door de nembutsu. Om deze reden wordt Honen vaak ook ‘de Meester van Kurodani’ genoemd.
[2] Refereert naar Senjakushu (of Senchakushu); voluit is de titel Senjaku Hongan Nembutsu-shu (Verzameling passages betreffende de nembutsu geselecteerd in de voortijdelijke gelofte), gecompileerd door Honen in 1198 op verzoek van Fujiwara Kanezane. Dit werk verantwoordt de Nembutsu als effectief middel tot redding, en zijn publicatie leidde tot de onafhankelijkheid van de Jodo school.
[3] Honen schreef de nieuwe naam van Shinran, Shakku, op de kopie van Honens portret.
[4] Dit komt overeen met het jaar 1201.
[5] Dit komt overeen met het jaar 1205.
[6] De Achttiende Gelofte, zoals aangepast door Shan-tao.
Geïllustreerde biografie van Shinran
Hongwanji Shonin

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home