Scroll 2 - Sectie 8 - Discussie over vertrouwen

① Honen op 74-jarige leeftijd ② Shinran op 34-jarige leeftijd, gezeten achter een pilaar ③ Nembutsu-bo ④ Shoshin-bo ⑤ Seikan-bo Image Map
Scroll 2 - Sectie 8 - Discussie over vertrouwen

    ① Honen op 74-jarige leeftijd
    ② Shinran op 34-jarige leeftijd, gezeten achter een pilaar
    ③ Nembutsu-bo
    ④ Shoshin-bo
    ⑤ Seikan-bo 

Hoofdstuk 7 - Discussie over vertrouwen

Het volgende verhaal heeft betrekking op Shinran.
Een hele tijd geleden, toen heel wat leerlingen, o.a. Shoshin-bo, Seikan-bo en Nembutsu-bo, in het gezelschap van de Grote Meester, [Genku] Shonin, vertoefden, greep een onverwachte discussie plaats. Ze begon toen ik zei: “Er is niet het kleinste verschil in het vertrouwen van de Meester Shonin en dat van Zenshin; beide zijn een en hetzelfde.”
Ze discussieerden met mij en zeiden: “Zenshin-bo’s opmerking dat het vertrouwen van de Meester en het zijne hetzelfde zijn is onredelijk. Hoe zouden die hetzelfde kunnen zijn?”
Zenshin reageerde: “Waarom zegt u niet dat die hetzelfde zijn? Het zou belachelijk zijn te beweren dat de wijsheid van de Meester die diep en veelomvattend is, gelijk zou zijn aan de mijne. Wat het vertrouwen in geboorte in het Reine Land betreft: sinds ik het Vertrouwen vanuit Anderkracht ontdekte, heb ik niet een keer gedacht over een “ik” of “mijn”. Het Vertrouwen van de Meester komt vanuit door de Anderkracht; Zenshins Vertouwen komt ook vanuit de Anderkracht. Daarom zeg ik dat zijn Vertrouwen en het mijne hetzelfde zijn.
Toen maakte de Grote Meester een duidelijke opmerking door te zeggen: “Indien iemands vertrouwen verschilt van dat van een ander, dan gaat het hier tenslotte om vertrouwen vanuit zelfkracht. Indien iemands wijsheid vanuit begrijpen verschilt van die van iemand anders, dan is zijn vertrouwen ook verschillend van dat van die andere. Vertrouwen vanuit Anderkracht is een gave van de Boeddha aan de gewone man, goed of kwaad; aldus zijn Genku’s Vertrouwen en Zenshin-bo’s Vertrouwen niet verschillend, maar zijn ze een en hetzelfde. We vertrouwen onszelf niet toe aan Amida omdat we slim en intelligent zijn. Indien uw vertrouwen verschilt van het mijne, kunt u onmogelijk in hetzelfde Reine Land als ik geboren worden. Dit moet u goed inzien.
In totale ontsteltenis waren de aanwezigen sprakeloos, en zo kwam de discussie tot haar einde.
Geďllustreerde biografie van Shinran
Hongwanji Shonin

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home