Scroll 2 - Sectie 9 - Nyusai-bo's wens om een portret van Shinran te maken en Jozen's visioen

① Shinran op 70-jarige leeftijd komt tegemoet aan Nyusai-bo’s wens ② Nyusai-bo ③ Ren’i-bo ① Shinran poseert voor zijn portret ② Jozen portretteert Shinran ③ Nyusai-bo ④ Ren’i-bo en een andere volgeling Image Map
Scroll 2 - Sectie 9 - Nyusai-bo's wens om een portret van Shinran te maken en Jozen's visioen

<Rechts> Nyusai’s wens om een portret van Shinran te mogen maken
    Shonin op 70-jarige leeftijd komt tegemoet aan Nyusai-bo’s wens
    ② Nyusai-bo
    ③ Ren’i-bo

<Links> De schilder, Jozen, zoals hij Shinran ziet
    ① Shinran poseert voor zijn portret
    ② Jozen portretteert Shinran
    ③ Nyusai-bo
    ④ Ren’i-bo en een andere volgeling 

Hoofdstuk 8 - Nyusai-bo's wens om een portret van Shinran te maken en Jozen's visioen

Shinrans leerling, Nyusai-bo, had zo graag een portret van de Shinran gehad. Omdat Shinran dit besefte, zei hij tot hem: “Vraag de dharmaleraar[1] Jozen [die in Shichijo leefde] om een portret van mij te maken.”
Opgetogen door Shinrans suggestie, gebaseerd op grondig observeren, nodigde Nyusai-bo de dharmaleraar uit naar Shinrans verblijfplaats. Jozen kwam meteen nadat hij gevraagd was. Op het ogenblik dat Jozen Shinran zag, zei hij: “Ik had de voorbije nacht een inspirerende droom. De deugdzame priester die ik in de droom zag is precies dezelfde persoon als ik nu voor mijn ogen zie.” In diepe vreugde en ontzag vervolgde hij: “Twee nobele priesters bezochten mij. Een van hen zei me: ‘Ik zou een portret wensen van deze geëerde verschijning. Maak alstublieft eentje, Jozen.’ Dus vroeg ik: ‘Wie is deze verschijning?’ De priester reageerde: ‘Hij is de stichter[2] van de Zenkoji tempel.’ Ik wierp mezelf ter aarde met mijn handen samengevouwen, en dacht bij mezelf in de droom: ‘Hij moet een levende incarnatie van Amida Tathagata zijn.’ Ik voelde hoe mijn haren te berge rezen, ik vereerde hem diep en bracht hem hulde. De priester voegde toe: ‘Een portret van zijn gelaat volstaat.’ Nadat we deze woorden hadden uitgewisseld, ontwaakte ik uit de droom. Als ik nu Shinrans verhevene gelaat zie in deze kluis, verschilt het helemaal niet van de deugdzame priester die ik in de droom zag.”
Bij deze woorden liet Jozen tranen van grote vreugde. Shinran merkte op: “Laat mijn portret net zo zijn als in je droom.”
Aldus portretteerde Jozen alleen Shinrans gelaat. Jozen had deze droom in de nacht van de twintigste dag van de negende maand in het derde jaar Ninji[3].
Als ik over dit wonderlijke en veelbetekenend gebeuren diep nadenk, zie ik duidelijk dat Shinran een incarnatie van Amida Tathagata was. Daaruit volgt dan dat de leer die hij verspreidde wellicht Amida’s directe uiteenzettingen waren. Amida houdt het schitterend licht van reine wijsheid omhoog om de duisternis van verdwazing in de wereld van vergrijpen te verjagen; daarnaast sproeit hij overal de regen van de Dharma om de uitgedroogde harten van gewone en dwaze lui in de verre toekomst te laven. Laat ons deze lering vereren en er ons vertrouwen in nemen.

[1] De Dharmaleraar: Hokkyo in het Japans, een afkorting van hokkyo-shonin-i, ‘de rang van meester in de Dharma’; oorspronkelijk de laagste van de drie hogere rangen van priesterschap, die overeenkomt met de oudere term risshi. Later werd hij gebruikt als eretitel voor artsen, schilders, poëten enzovoorts.
[2] Stichter, hongan no onbo in het Japans; hier betekent hongan niet ‘voortijdelijke gelofte,’ maar ‘een stichter of promotor’ van een tempel of een Dharma-meeting.
[3] Dit komt overeen met 1242.
Geïllustreerde biografie van Shinran
Hongwanji Shonin

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home