Scroll 3 - Sectie 14 - Verspreiding van de Dharma op het platteland

① Shinran op zijn missietocht in de sneeuw langsheen de kust van de Japanse Zee ② Saibutsu-bo ③ Ren’i-bo ④ Een fabriek voor de productie van zout ① Shinrans kluis in Inada ② Shinran Shonin ③ Saibutsu-bo ④ Shoshin-bo ⑤ De locale bevolking komt luisteren naar de Dharma Image Map
Scroll 3 - Sectie 14 - Verspreiding van de Dharma op het platteland

<Rechts> In Kokubu en omgeving
    Shinran op zijn missietocht in de sneeuw langsheen de kust van de Japanse Zee
    Saibutsu-bo
    Ren’i-bo
    Een fabriek voor de productie van zout

<Links> In Inada in het Kanto district
    Shinrans kluis in Inada
    Shinran Shonin
    Saibutsu-bo
    Shoshin-bo
    De locale bevolking komt luisteren naar de Dharma

Hoofdstuk 10 - Verspreiding van de Dharma op het platteland

Shinran verhuisde van Echigo via de Hitachi provincie om zich te vestigen in het dorp Inada in het Kasama graafschap. Ook al leefde hij teruggetrokken, toch volgde de ene na de andere priester en leek hem, om hem een bezoek te brengen; ook al was de lage ingangspoort gesloten, toch was zijn hut volgepropt met mensen zowel uit de hogere als uit de lagere stand. Shinrans gekoesterde verlangen de Boeddha-Dharma te verspreiden werd op deze manier vervuld, en zijn lang geuite wens om de voelende wezens te nut te zijn werd vlug gerealiseerd.
Shinran merkte op: “De droom van de voorbije dagen waarin ik inspiratie kreeg van de Wereldheiland Bodhisattva komt helemaal overeen met hetgeen nu aan het gebeuren is.” 
Geïllustreerde biografie van Shinran
Hongwanji Shonin

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home