Scroll 3 - Sectie 15 - Bekering van Bennen

① Bennens mannen ② Bennen wacht op de komst van Shinran ① Shinran groet op 49-jarige leeftijd Bennen ② Bennen op 38-jarige leeftijd in confrontatie met Shinran ③ Shinran in zijn woning gezeten ④ Bennen wordt Shinrans volgeling en ontvangt als boeddhistische naam Myoho-bo Shoshin ⑤ Saibutsu-bo en Ren’i-bo Image Map
Scroll 3 - Sectie 15 - Bekering van Bennen

<Rechts> Bennen probeert op het bergpad Shinran te doden
    Bennens mannen
    Bennen wacht op de komst van Shinran

<Links> Bennens bekering
    Shinran groet op 49-jarige leeftijd Bennen
    Bennen op 38-jarige leeftijd in confrontatie met Shinran
    Shinran in zijn woning gezeten
    Bennen wordt Shinrans volgeling en ontvangt als boeddhistische naam Myoho-bo Shoshin
    Saibutsu-bo en Ren’i-bo

Hoofdstuk 11 - Bekering van Bennen

Terwijl Shinran de lering van de exclusieve praktijk van de nembutsu in de Hitachi provincie verspreidde, waren er slechts weinigen die twijfelden aan of misbruik maakten van de leer; velen accepteerden ze in vertrouwen. Nochtans was er een monnik [vermoedelijk een yamabushi[1]], die jegens de boeddhistische lering [zoals door Shinran verbreid] een zodanige wrok koesterde, dat hij er zelfs aan dacht hem te vermoorden; daarom zocht hij een gelegenheid om dit uit te voeren.
Shinran passeerde vaak door een dal in een gebergte met de naam Itajiki-yama. De yamabushi stond hem dikwijls op die berg in een hinderlaag op te wachten, maar zonder succes. Toen hij over de oorzaak van deze mislukking begon na te denken, werd hij bevangen door een rare, vreemde gedachte. Daarop besloot hij naar Shinran te gaan en hem te zien. Toen hij de kluis naderde, kwam Shinran zonder aarzelen naar buiten. Van zodra hij Shinrans verhevene gelaatsuitdrukking zag, verdween zijn slechte intentie snel; hij kon bovendien zijn tranen van spijt en schaamte niet bedwingen.
Na een tijdje bekende hij aan Shinran de wrok die hij jegens hem koesterde. Shinran bleek echter niet verrast. De yamabushi brak ter plekke zijn boog en pijlen, wierp zijn zwaard en stok weg, dankte zijn hoed af en ontdeed zich van zijn vijgenkleurige kleed. Als resultaat van deze transformatie, nam hij op deze manier toevlucht in de [ware] boeddhistische leer, en vervulde uiteindelijk zijn streven om in het Reine Land geboren te worden. Wat een prachtige gebeurtenis! Hij werd later bekend als Myoho-bo; deze naam werd hem door Shinran gegeven.

[1] Yamabushi, letterlijk ‘bergslaper’: een volgeling van het bergboeddhisme (shugendo); zo ook genoemd omdat hij in de bergen leefde en zich bezig hield met ascetische praktijken.
Geïllustreerde biografie van Shinran
Hongwanji Shonin

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home