overzicht cursussen via nieuwe website:

nieuwe website

www.jiko.be

Wat gebeurt er zoal in jikōji?

Volg de tempelverantwoordelijke een week via een filmpje van 8 minuten:

Klik op "Youtube" om op volledig scherm weer te geven.


agenda in Google Agenda-formatt

Bookmark and Share

Ekō jg 40 nr 3 pdf-format:

Ekō jg 40 nr 3 [herfst 2017]

overzicht activiteiten zomer 2017
Iedereen is op dinsdagavond welkom om 20 uur voor het dharma-gesprek: Hoe passen we de leer in ons dagelijks leven toe? Wens je ook de ceremonie mee te maken? Kom dan om 19:30 uur.

Op de hoogte blijven? Schrijf je in via: http://eepurl.com/bbbkGr


De foto's van de Japan trip van januari 2014 zijn te vinden in 2 albums via: http://minamoto32.jalbum.net/ 
Japan trip 2014
Matogakyo sutra
-
NL-EN versie in pdf-format
- Paronama in 35 procent in jpg-format:
deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.
Activiteiten Rapport
-
NL versie in pdf-format
- English version in pdf-format.
Mandala inkleuren
speciaal voor het bezoek van 1ste en 2de-jaars leerlingen van De Kolibrie uit Tielrode.
Jikōji in de pers
Artikels uit kranten en tijdschriften: Jikōji is al vaker in het nieuws gekomen... Al vanaf zijn oprichting: zie maar...
Wij wensen je heel veel leesgenot!
Shinran Shonins leven en werk
Documenten i.v.m. het leven en werk van Shinran Shonin. O.a. de scrolls die we in veel Jodo-Shinshu tempels terugvinden (de Go-eden) en het tekstboek (de Godensho).
Tekstboek voor Boeddhisme online
Het Tekstboek voor Boeddhisme bevat niet alleen de teksten uit het boek Aldus heb ik gehoord... maar bovendien nog een aantal extra teksten, en vooral commentaren!

amidakyo
Zoek op onze site
Loading

 Een update naar de meest recente versie van Adobe Reader kan via: http://get.adobe.com/nl/reader/
   
Namu Amida Butsu scroll - Jikōji - Pretoriastraat 68 2600 Berchem-Antwerpen (Belgium) - Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw - © 1999-2010 jikōji

Wijsheid, mededogen en vertrouwen zijn universele en actuele begrippen. Ze vormen niet alleen in een boeddhistische levensovertuiging fundamenten van hoe iemand in het leven kan staan, maar ze kunnen vanuit bijna iedere levensvisie waardevolle betekenis en inhoud krijgen.

Wijsheid is iets anders dan loutere boekenwijsheid - immers, gezond boerenverstand leidt ons veel verder op ons pad dan kilo’s studeren, dagen mediteren, ... Wijsheid is o.a. meer inzicht (proberen te) krijgen in je eigen situatie en in die van de andere, en van daaruit de ware werkelijkheid (proberen te) zien!

Mededogen is iets heel anders dan medelijden - immers, bij mede-lijden voeg je lijden toe, en dat terwijl het enige doel van een volgeling van de boeddha is: het lijden verminderen. Iedereen wil immers gelukkig zijn! Mededogen is onder andere gedogen dat een ander iemand een heel andere mening dan jij kan hebben (hij/zij heeft immers een heel andere levenservaring dan jij), en dat die mening soms zelfs tegengesteld kan zijn aan die van jou...

We leven in boeiende tijden. De Leer van de Boeddha is te waardevol om voor ons alleen te houden... Het is o.a. vanuit deze optiek dat we ook jou willen uitnodigen om de raadgevingen van de Boeddha in je dagelijkse leven te leren herkennen en ze in vertrouwen toe te passen: je bent van harte welkom in jikōji!

   
Jōdo-Shinshū of de Ware School van het Reine Land heeft als stichter Shinran Shōnin (1173-1262), en is ook nu nog één van de belangrijkste stromingen in het Japanse Boeddhisme. Voor ons is de Leer van de Boeddha een levensvisie die het mogelijk maakt in deze wereld van lijden en onvrede te leven, zonder haat en/of wrevel. In de traditie van de Essentiële Leer van het Reine Land overheerst het besef dat de mens niet over de vereiste zelfkracht beschikt om het doel (opheffing van het lijden) te bereiken. Om die reden dient de mens elk zelfstreven en zelf-beter-weten te laten vallen om integraal over te stappen naar het volkomen vertrouwen in de heilskracht van Wijsheid/Mededogen.

Het antwoord van het Reine Land ligt vervat in het uitspreken van de Naam Namu Amida Butsu. Het is een uiting van dankbaarheid, en is in onze traditie de enige ‘praktijk’ die eigenlijk niet ónze praktijk is maar de praktijk van Ander-Kracht.

Het Centrum werd in 1977 te Antwerpen opgericht onder de Hoge Bescherming van Zenmon Kosho Ohtani, Ere-Hoofdabt van Nishi-Hongwanji (Kyoto, Japan). Het beheert niet enkel de Antwerpse tempel, maar verzorgt tevens publicaties, waaronder het driemaandelijks tijdschrift Eko, en organiseert jaarlijkse cursussen.

Nu het boeddhisme pas echt goed zijn intrede in het Westen maakt en met het vooruitzicht eerdaags in België officieel erkend te worden als niet-confessionele levensbeschouwing wordt deze 2 500 jaar oude heilsleer brandend actueel. We kunnen ons dan ook de vraag stellen: hoe gaan we in deze boeiende scharnierperiode om met de raadgevingen van de Boeddha? Daar het geen doctrine betreft maar raadgevingen binnen een heilsleer, ligt de uitdaging in het hertalen ervan voor en door mensen van hier en nu - dus werk voor jou en voor mij...
nishizaki kunstmap test
Rev. Shitoku Adriaan Peel - Our founder and friend, now in the Pure Land
Rev. Ōchō-in (Shitoku) Adriaan Peel
(28/05/1927-20/09/2009)

Onze stichter en vriend, nu in het Reine Land
Our founder and friend, now in the Pure Land
 
  Jikōji - logo, Estilo type, source: DSType, MyFonts.com - Pretoriastraat 68 2600 Berchem-Antwerpen (Belgium) - Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw - © 1999-2010 jikōji Jikōji - logo, FZBeiWeiKaiShu-S19S type, source: Founder Corporation, TwinBridge.com - Pretoriastraat 68 2600 Berchem-Antwerpen (Belgium) - Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw - © 1999-2010 jikōji http://jikoji.com QR-code via http://delivr.com/qr-code-generator
  Jikōji - logo, Estilo & EstiloScript type, source: DSType, MyFonts.com - Pretoriastraat 68 2600 Berchem-Antwerpen (Belgium) - Centrum voor Shin-Boeddhisme vzw - © 1999-2010 jikōji
 

update: 10/10/2017 (details van updates)

          home