Tekstboek boeddhisme, versie juli 2010 - Inhoud

     
1   Opmerkingen vooraf
2   Inleiding bij deze uitgave
3   Inleiding bij de derde druk
4   Verantwoording bij deze tweede druk
5   Inleiding (uit het DSW-boek)
6   Afkortingen
7   Enkele uitspraakregels voor Sanskriet en Pali in geromaniseerd schrift
     
10   Ten geleide… Kālāma-sutta
     
11   Pali Canon
12   Saccavibhanga-sutta - Boeddha’s Eerste Prediking
13   Bhayabherava-sutta - Leerrede over Vrees en Ontzetting
14   Maha Dukkha Kkhandha Sutta - Sutra van de Bevrijding van het Lijden
15   Māgandiyasutta - Rede aan Māgandiya
16   Cula-Mālūnkyāputta-sutta - Korte Leerrede gesproken tot Malunkyaputta - Aangaande Nutteloze Theorieën
17   Paticca-Samuppāda - Oorsprong in Afhankelijkheid
18   Yamaka-Vagga - Tweelingverzen
19   Citta-Vagga - Het Gemoed
20   Bāla-Vagga - De Dwaas
21   Patalagami - Het Nibbāna
22   Metta-sutta - Leerrede van de Al-Liefde
23   Mahāmangala-sutta - Leerrede van de Hoogste Zegen
     
31   Mahayana
32   De Vier Grote Bodhisattva-Geloften
33   Vajradhvaja-sūtra - Het Bodhisattva-Ideaal
34   Saddharma-Pundarīka-sūtra - Lotus-sutra - De Ware Natuur van de Boeddha
35   Saddharma-Pundarīka-sūtra - Lotus-sutra - Parabel van het Brandende Huis
36   Prajñā-Pāramitā-Hridaya-sūtra - Hart-sutra - De Kern van de Volmaakte Wijsheid
37   Vimalakirti-nirdesa - Het Onderricht van Vimalakirti VII, 6
38   Vimalakirti-nirdesa - Het Onderricht van Vimalakirti VI, 7-8
39   De Leer van de Niet-Tweeheid - Vimalakirti-nirdesa - Het Onderricht van Vimalakirti VIII
40   Mahāvaipulya-Buddha-Avatamsaka-sūtra - Bloemenkrans-sutra - De Geloften van Bodhisattva Samantabhadra
41   Visuddhi-Magga - Het Pad der Reinheid
     
101   De Reine-Land Cyclus
102   Buddha-Bhāsita-Amitāyuh-sūtra - De Leerrede over de Boeddha van het Onmeetbare Leven - Inleiding
103   Amitāyus Sutra - De Leerrede over Boeddha Amitāyus - Lijst van de hoofdstukken
104   Amitāyus Sutra - De Leerrede over Boeddha Amitāyus - Tekst
105   Amitāyus Sutra - De Leerrede over Boeddha Amitāyus - Overzicht Boeddha's (volgens windrichting)
106   Amitāyus Sutra - De Leerrede over Boeddha Amitāyus - Overzicht Boeddha's (alfabetisch gerangschikt)
107   Amitāyus Sutra - De Leerrede over Boeddha Amitāyus - Glossarium
108   Sukhāvatī-Vyūha-sūtra - De Grote Leerrede over de Tooiselen van het Reine Land - Dharmākara’s 48 Geloften (chüan 1,7)
109   Sukhāvatī-Vyūha-sūtra - De Grote Leerrede over de Tooiselen van het Reine Land (chüan 2:31)
110   Amitāyur-Dhyāna-sūtra - Meditatiesutra
     
201   Sastra’s
202   Mūlamadhyamaka-kārikā - Leerverzen over de Fundamenten van de Middenweg
     
211   Zen-Literatuur
212   Hui-Nêng - Verhoogsutra over de Juwelen van de Leer, 28-30
213   Wu-Mén - Afsluiting zonder Poort
214   Mondo
215   Doka, Waka en Haiku
     
231   Tibetaanse Literatuur
232   Bardo-Thödol - Het ‘Tibetaanse Dodenboek’
233   Milarepa - De Jager en het Hert
     
301   Jodo-Shinshu - Extra teksten
311   Kyōgyōshinshō - Leer, Praktijk, Vertrouwen en Verwezenlijking
321   Tannishō - Het Betreuren van Afwijkingen
331   Wasan
341   Myokonin
     
600   Conclusie
     
601   Appendix 1 - Bronnen
602   Appendix 2 - (Beperkt) Glossarium
603   Appendix 3 - Taishō Shinshū Daizōkyō
     
999   Contact

 

boeken en cursussen

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home