Ten geleide… Kālāma-sutta

(Anguttara-nikāya III, 65, fragment)

- Hier naar Kesaputta komen er vaak asceten en brahmanen die enkel hun eigen doctrines in de bloempjes zetten, maar de leerstelsels van andere asceten en brahmanen bestrijden, verguizen en bespotten. En na hen komen er dan weer andere die net hetzelfde doen. Zo komt het dat wij voortdurend in onduidelijkheid en twijfel vertoeven, waarbij we ons afvragen wie toch van al deze eerwaarde heren het ware en wie het onware verkondigt.

- Zeer juist, Kalama’s, zeer juist gezien dat gij wel moét twijfelen. In zo een gevallen moet men wel twijfelen! Daarom zeg ik u:

Richt u niet naar hetgeen er gezegd wordt, niet naar een of andere overlevering, niet naar wat er algemeen beweerd wordt, niet naar wat er staat in heilige schrifturen, niet naar rationele bewijsvoeringen of logische deducties, niet naar wat op het eerste gezicht blijkbaar is, niet naar overeenstemming met uw eigen inzichten en berekeningen, niet naar een schijn van werkelijkheid. Denkt ook niet: “Deze asceet is onze leermeester; daarom moeten wij hem blindelings geloven!”

Maar, Kalama’s, wanneer gij bij uzelf en door uzelf ervaart dat deze of gene dingen slecht en verwerpelijk zijn, dat ze ook door de wijzen worden afgekeurd, dat zodra men ze uitvoert of ook maar eraan begint, ze naar onheil en lijden voeren, dàn moet gij die zaken verwerpen!”

They [the Buddhist texts] are not meant to be “sacred scriptures” that tell us what to believe. One should read them, listen to them, contemplate them and investigate the present reality, the present experience with them. Then, and only then, can one insightfully know the truth beyond words.

Sumedho thera, in Voorwoord bij Walshe’s vertaling van Digha-nikāya.

Tekstboek boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home