Mahāmangala-sutta - Leerrede van de Hoogste Zegen

(Sutta-nipāta, Culavagga 8, 258-269)

Aldus heb ik gehoord:

Eens vertoefde de Verhevene te Savatthi, in Jetavana, de verblijfplaats door Anathapindiko geschonken. Rond het einde van de nacht verlichtte een zekere godheid van buitengewone schoonheid Jetavana en naderde ze de Verhevene; genaderd zijnde, groette zij de Verhevene eerbiedig en stelde zich terzijde op. Terzijde staande sprak de godheid met deze strofe de Verhevene aan:

“Veel goden en mensen hebben nagedacht over zegeningen,
in verlangen naar welzijn; zeg mij welke de hoogste zegen is.”

“Geen omgang met dwazen, omgang met verstandigen,
hulde aan de huldenswaardigen, dat is de hoogste zegen.

Op een geschikte plaats wonen en vroeger het goede gedaan hebben,
zelf naar het verhevene trachten, dat is de hoogste zegen.

Een groot weten, bekwaamheid, ervaring,
welgesproken woorden, dat is de hoogste zegen.

Bezorgdheid om moeder en vader, bescherming voor vrouw en kind,
een rustige bezigheid, dat is de hoogste zegen.

Vrijgevigheid en rechtschapenheid, bescherming voor verwanten,
feilloze daden, dat is de hoogste zegen.

Het kwade vermijden, beheersing bij het drinken,
waakzaamheid over de bestaansfactoren, dat is de hoogste zegen.

Eerbied, nederigheid, tevredenheid en dankbaarheid,
op tijd en stond naar de Leer luisteren, dat is de hoogste zegen.

Geduld, vriendelijkheid, het bezoeken van kluizenaars[22],
op tijd en stond de Leer overdenken, dat is de hoogste zegen.

Zelfbeheersing, kuisheid en inzicht in de Edele Waarheden,
het verwezenlijken van het nibbana, dat is de hoogste zegen.

Een gemoed dat, getroffen door wereldse dingen, niet siddert,
smartloos, zonder driften, vredevol blijft, dat is de hoogste zegen.

Zij die dat verwezenlijkt hebben, onoverwonnen in alle omstandigheden,
gaan in alle omstandigheden naar het heil; voor hen is dat de hoogste zegen.


[22] samana’s, Sanskriet sramana, lett. ‘zwerfmonniken, eenzaten’.

Tekstboek boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com


          home