Vajradhvaja-sūtra - Het Bodhisattva-Ideaal

(naar citaat uit Siksāsamuccaya, door Sāntideva, 7de eeuw)

Deze bodhisattva-geloften komen in meerdere teksten voor, o. a. in de Vajradhvaja-sutra, waarvan de oorspronkelijke tekst verloren gegaan is, maar die we kennen door een citaat:

Ik neem op mij de last van alle lijden. Ik ben daartoe besloten, ik verdraag die last, ik keer me niet om, ik vlucht niet, ik sidder of beef niet, ik vrees niet, ik deins niet achteruit, ik geef niet op.

En waarom doe ik dat? Omdat ik onvoorwaardelijk de last van alle wezens op mij wil nemen. Dat is echter niet zomaar mijn eigen wil: het verlossen van alle wezens is immers mijn gelofte.

Door mij moet de gehele wereld van de levende wezens verlost worden uit de wildernis van de geboorte, uit de wildernis van de ouderdom, uit de wildernis van de ziekte, uit de wildernis van de dood, uit de wildernis van alle onheilen, uit de wildernis van de onheilzame bestaansvormen, uit de wildernis van de gehele kringloop van geboorte en dood, uit de wildernis van de dwalingen, uit de wildernis van het verlies van de Leer, uit de wildernis ontstaan uit onwetendheid. Uit al deze wildernissen moet ik alle levende wezens verlossen.

Ik werk voor het vestigen van het onvoorstelbare rijk van de verlichting voor alle wezens.

Ik werk niet enkel voor mijn eigen heil. Immers: alle wezens moeten door mij met het “Vaartuig van het Denken aan de Alwetendheid” opgevist worden uit de stroom van samsara.

Tekstboek boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home