Visuddhi-Magga - Het Pad der Reinheid

xv, 57-60 - Buddhaghosa (4de eeuw)

57. In het kort, de vijf bestaansgroepen [als voorwerp] van gehechtheid.

Nu geboorte en ouderdom en elk ding
in de beschrijving van het lijden uiteengezet zijn,
wat niet vermeld werd is dat ze niet zouden bestaan
waren er niet de bestaansgroepen [als voorwerp] van gehechtheid.
Daarom worden deze bestaansgroepen van gehechtheid
hier in hun geheel behandeld
als lijden, zoals uiteengezet werd door de Koning van de Leer
die tevens het einde van het lijden onderricht heeft.

58. Geboorte enz. overweldigen de vijf bestaansgroepen [als voorwerp] van gehechtheid, zoals het vuur zijn brandstof overweldigt, zoals het schieten het doel overweldigt, zoals vliegen en steekvliegen het lijf van een koe overweldigen, zoals de oogsters het veld overweldigen, zoals roversbenden een dorp overweldigen. Ze worden in de bestaansgroepen verwekt zoals onkruid, kruipplanten enz. op de grond of zoals bloemen, vruchten en scheuten op bomen.

59. De bestaansgroepen [als voorwerp] van gehechtheid hebben geboorte als begin-lijden, oud worden als midden-lijden en de dood als eind-lijden. Het lijden te wijten aan het branden in degene die het slachtoffer is van leed dat met de dood dreigt, dat is verdriet. Het lijden dat bestaat in het uitschreeuwen door iemand die iets niet langer verdragen kan, dat is jammer. Het lijden dat bestaat in kwelling van het lichaam ten gevolge van een contact met ongewenste, tastbare zaken, met andere woorden door verstoring van de elementen, dat is pijn. Het lijden dat het gemoed bedrukt door weerstand te bieden tegen datgene wat in gewone mensen als overweldiging ervaren wordt, dat is ellende. Het lijden dat bestaat uit getob en geprakkizeer in het gemoed van degene die door verdriet enz. terneergeslagen is, dat is wanhoop. Het lijden dat bestaat in frustratie van behoeften in degene wiens hoop ontgoocheld is, dat is niet verkrijgen wat men begeert.

Aldus, wanneer hun diverse aspecten onderzocht worden, dan zijn de bestaansgroepen [als voorwerp] van gehechtheid op zichzelf reeds lijden.

60. Het is onmogelijk dit alles zomaar uiteen te zetten en elke vorm van lijden te vermelden, zelfs al doet men daarmee onafgebroken voort gedurende kalpas. Daarom heeft de Verhevene gezegd: In het kort, de vijf bestaansgroepen [als voorwerp] van gehechtheid zijn lijden, met de bedoeling in het kort aan te tonen op welke wijze al die vormen van lijden aanwezig zijn in elk van de bestaansgroepen [als voorwerp] van gehechtheid, zoals de smaak van al het water in de grote oceaan wordt teruggevonden in de kleinste druppel van dat water.

Dat was de uiteenzetting van de bestaansgroepen [als voorwerp] van gehechtheid. Dit is, in de eerste plaats, ook de manier om het lijden te beschrijven.

Tekstboek boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com

          home