Amitāyus Sutra - De Leerrede over Boeddha Amitāyus - Lijst van de hoofdstukken

Met verwijzing naar de Taishō Tripitaka
(Uit het Chinees vertaald door Hisao Inagaki - 1991)
 
(1) {Vol.12, 346b} Tijd, plaats en gemeenschap.
(2) {346c 10} Voorstelling van Amitāyus Boeddha en zijn Land van Hoogste Zegening.
(3) {347a 7} Hemelse muziek, aarde van goud en bloemen in dat Land.
(4) {347a 12} Verkondiging van de Dharma door de vogels en uitnemende klank van wind in de bomen.
(5) {347a -5} De reden waarom deze Boeddha Amitābha en Amitāyus wordt genaamd.
(6) {347b 4} Deugden en aantal van de bodhisattva’s in dat Land en de praktijken die nodig zijn om daar geboorte te verwezenlijken.
(7) {347b -12} Lofprijzing van Amitāyus heilzame werking door Boeddha’s in het oosten.
(8) {347b -6} Lofprijzing van Amitāyus heilzame werking door Boeddha’s in het zuiden.
(9) {347b -1} Lofprijzing van Amitāyus heilzame werking door Boeddha’s in het westen.
(10) {347c 6} Lofprijzing van Amitāyus heilzame werking door Boeddha’s in het noorden.
(11) {347c 11} Lofprijzing van Amitāyus heilzame werking door Boeddha’s in het nadir.
(12) {347c -1} Lofprijzing van Amitāyus heilzame werking door Boeddha’s in het zenit.
(13) {348a 7} De reden waarom dit sutra “De Bescherming door alle Boeddha’s” genoemd wordt.
(14) {348a 13} Aansporing tot Geboorte in dit Land.
(15) {348a -12} Lofprijzing van Śākyamuni’s deugd door alle Boeddha’s.
(16) {348a -4} Vreugde van de gemeenschap.
Tekstboek boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com
          home