Amitāyus Sutra - De Leerrede over Boeddha Amitāyus - Overzicht Boeddha's (volgens windrichting)

Extra info ivm de boeddhaĺs die vermeld worden, met vertalingen in het Nederlands
(gerangschikt volgens windrichting)

oosten

Aksobhya

niet-verstoord

Merudhvaja

Meru-banier

Mahā-meru

Grote meru

Meruprabhāsa

Meru-licht

Ma˝jusvara/Ma˝jughosa

Fraaie stem/??

zuiden

Candra-Sūrya-pradīpa

Lamp van maan en zon

Yasahprabha

Licht van roem

Mahārci-skandha

Schouders van groot vuur

Meru-pradīpa

Meru-lamp

Ananta-vīrya

Moeiteloze inspanning

westen

Amitāyus

Oneindig leven

Amitaketu/ Amitalaksana

Benamingen erg onduidelijk!

Amitadhvaja

Onmeetbaar banier

Mahāprabha

Groot licht

Mahāprabhāsa/

Mahānirbhasa/Mahāratnaketu

Ratnaketu/Ratnalaksana

Suddha-rasmiprabha

Glans van zuiver licht

noorden

Arci-skandha

Vlammende schouder

Vaisvānaranirghosa/Vaisvāranirghosa

Universele klank

Duspradharsa

niet-aanvechtbaar

Ādityasambhava

Ochtendgloren

Jālinīprabha

Netten-licht

nadir

Simha

Yasas

Roem

Yasahprabhāsa

Glans van roem

Dharma

Dharmadhvaja

Dharma-banier

Dharmadhara

Houder van de leer

zenit

Brahmaghosa

Stem van Brahma

Naksatrarāja

Sterrenkoning

Ganghottama/Gandhōttama

Uiterst parfum

Gandhaprabhāsa

Geurend licht

Mahārci-skandha

Schouders van groot vuur (zie zuiden!)

Ratna-Kusumasampuspitagātra

Met juweelbloemen getooid lichaam

Sālendrarāja

Heer en koning van de sala-boom

Ratnotpalasrī/Ratnōtpalasrī

Heer van blauwe lotus juweel

Sarvārthadarsa

Alle voordelen inziend

Sumerukalpa

Sumeru-gelijkend


Tekstboek boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com
          home