Wasan

Alhoewel Shinrans hoofdwerk gericht was tot monniken en ‘boeddhologen’, was dit toch niet zijn voornaamste doelgroep. Zijn hoofdbekommernis lag bij de ‘gewone dwaze mensen’, de bombu, waaronder Shinran zichzelf rekende, de issendai (icchantika), zij die volgens de traditionele leringen uitgesloten waren van verwezenlijking van de Geboorte.
Deze mensen, die niet gediend waren met filosofische uiteenzettingen in het Chinees, hadden ook recht op de Leer. Voor hen schreef Shinran kleine traktaten in het Japans, maar ook drie verzamelingen wasans (‘woorden’ wa ‘van lof’ san) of hymnen. Alhoewel Shinran niet de eerste was die wasans componeerde, was hij wel de eerste die ze in het Japans schreef.
Deze wasans kunnen opgevat worden als ‘Leerhymnen’.
De eerste verzameling Jodo-wasan (Hymnen over het Reine Land) dateert uit 1248 en bevat 116 strofen over Amida Boeddha en de Leer zoals uitgedrukt in de Drie Reine-Landsutra’s.
De tweede verzameling Koso-wasan (Hymnen over de Patriarchen), eveneens geschreven in 1248, bevat 117 strofen over de historische en doctrinaire bijdragen van de Zeven Reine-Landpatriarchen.
De derde verzameling Shozomatsu-wasan (Hymnen over de Ware, de Schijnbare en de Verworden Leer) werd geschreven in 1257 en bevat 113 strofen over Amida ‘s Weldadigheid ook de mensen in deze verworden tijden (Mappo) tot Verlichting te brengen.
De wasans werden op populaire volksmelodieën geschreven en vormen tot op heden een belangrijk onderdeel van de Hongwanji-liturgie.

 

Jodo-wasan, 94

Wie zich in Shinjin verheugt, zo zegt de Boeddha,
is gelijk aan Tathagata.
Het Grote Shinjin is Boeddhanatuur,
Boeddhanatuur is Tathagata.

Koso-wasan, 2

In Zuid-India zal een monnik verschijnen
genaamd Nagarjuna Bodhisattva.
Deze zal de verkeerde inzichten van “zijn en “niet-zijn” doen uiteenbarsten.

Shozomatsu-wasan, 59

Drukken wij onze dankbaarheid uit voor Tathagata’s Grote Mededogen,
zelfs al wordt ons lichaam tot asse verpulverd;
en drukken we ook onze dankbaarheid uit voor de verdiensten van onze meesters,
ook al worden onze beenderen tot stof vermolmd.

Tekstboek boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2010

info-at-jikoji.com
          home