Geloofspunten In Het Shin-Boeddhisme - II

Rev. Prof. Zuiken Saizo INAGAKI

 

(25)

Amida’s Naam - Namu-Amida-Butsu - is moeilijk te horen; hoe moeilijk is dan het geloof!

(26)

De Reine Overgave is moeilijk te verwezenlijken, vermits het de kracht van Amida Buddha zelf is. De Geboorte in het Reine Land is echter gemakkelijk, vermits we er geboren worden dank zij de Gelofte-Kracht.

(27)

De meeste aanhangers van het Shin-Boeddhisme, de Kracht van de Boeddha niet kennend, noch Zijn grote wijsheid of zijn groot mededogen, verlangen geboren te worden door iets uit eigen vermogen te doen, dat is, vertrouwend op hun eigen kracht. Dat is Zelf-Kracht.

(28)

Verlangen het goede te doen, is zedelijk goed, maar zedelijkheid is niet de ware oorzaak van de Geboorte.

(29)

Naar sermoenen en predikingen te luisteren is goed maar kennis van de Leer is niet de oorzaak van de Geboorte.

(30)

Verlangen naar gemoedsrust of vrede is goed, maar noch gemoedsrust noch innerlijke vrede zijn de oorzaak van de Geboorte.

(31)

Zij verlangen de Overgave te vinden in hun geest, in hun gedachten, maar ze zouden moeten weten dat de geest als een stroom water is, elk ogenblik anders.

(32)

Moesten zij de Overgave vinden in Zijn Roep of in de Naam - Namu Amida Butsu - hun vertrouwen zou niet tanen.

(33)

De Namu van “Namu-Amida-Butsu” betekent “gehoorzamen”, m.a.w. het is de Ware Overgave die door Amida reeds in zijn Naam voorbereid werd.

(34)

De Ware Overgave (of ware vrede of vreugde) is niets anders dan de manifestatie van de verdienste van de Naam Namu-Amida-Butsu. Wat jammer dat slechts zo weinigen de Overgave vinden in Zijn Naam of in Geloof-Kracht. Ware Overgave hoort ons niet toe, maar is Hem eigen; maar zoals ze Hem eigen is, is ze ook ons eigen geworden. Dat wordt door Zijn Gelofte-Kracht geschonken.

(35)

De lering van het Shin-Boeddhisme is de uiting van Amida’s Wijsheid en Mededogen.

(36)

Het Ware Geloof van het Shin—Boeddhisme wordt door Amida geschonken en wordt daarom Ander-Kracht geheten.

(37)

De zuivere Zelf-Kracht-scholen van het Mahāyāna-Boeddhisme zijn de Kegon, Tendai, Shingon en Zen. De zuivere Ander-Kracht-school is het Shin-Boeddhisme.

(38)

In het Reine Zelf-Kracht-Boeddhisme, poogt men Verlichting in dit bestaan te verkrijgen door eigen kracht in meditatie.

(39)

In het Reine Ander-Kracht-Boeddhisme zoekt men Verlichting te verwezenlijken in Amida’s Reine Land door middel van zijn Gelofte-Kracht (Wijsheid en Liefde).

(40)

Alle leringen van het boeddhisme komen voort van Boeddha’s absolute Wijsheid, die Hij verwierf door Meditatie.

(41)

Als we Meditatie beoefenen, wordt ons de Boeddhanatuur (de Zo-heid in onze geest) geopenbaard; dit zal zijn Oorspronkelijk Licht uitstralen en we worden zelf Boeddha.

(42)

Helaas, wij doodgewone mensen in een verworden tijd, we kunnen nooit de Meditatie beoefenen met de volkomenheid van Boeddha’s.

(43)

We zijn dan ook gedoemd steeds dieper in de zee van eeuwig zwerven in leven-en-geboorte te zinken, zonder enige hoop op bevrijding.

(44)

Maar Amida Buddha, bij het erkennen van al dit leed van de ellendige wezens, Uitte de Gelofte ze te verlossen door Zijn Wijsheid en door zijn Liefde, dit is: door Zijn Naam - de Gelofte-Kracht.

(45)

Waarlijk Amida’s Kracht van Wijsheid, Kracht van Mededogen, en de Kracht van Zijn Gelofte zijn onvatbaar voor onze geest, niet uit te drukken voor onze woorden.

(46)

Amida is de Boeddha van Licht (Wijsheid en Liefde) dat door niets gehinderd wordt, over alle werelden uitstraalt en dat, net als de maan, zichzelf weerkaatst op het modderige water van de menselijke geest, dank zij de Wet van de Geestelijke Verbinding.

(47)

De weerspiegeling van Zijn Licht in onze geest, is de volkomenheid van de geestelijke band tussen Boeddha en de mensen.

(48)

De weerspiegeling is de Overgave; de verbinding is de Overgave.

(49)

Dit is noch onze inspanning, noch ons gebed; het is noch ons denkvermogen, noch onze conceptuele wereld.

(50)

Menselijke daden, of ze nu goed zijn of slecht, zijn voortbrengsels van “Subjectiviteit-en-Discriminatie”, die de oorzaak is van alle Zonde.

(51)

Het Hoogste Goed van de Boeddha, dat volkomen los staat van “Subjectiviteit-en-Discriminatie”, is buiten ons bereik.

(52)

Boeddha is een grote wijze bevrijd van “Subjectiviteit-en-Discriminatie” en één is met de “Absolute Waarheid en Wijsheid”.

De “Hymns of Faith” van Rev. Saizo Inagaki verschenen zojuist in een schitterende Franse vertaling door Rév. J. A. Chevrier. Ze werden uitgegeven door de Editions de la Voie Simple, te Gstaad (Zwitserland) en zijn op aanvraag gratis te verkrijgen bij het Centrum voor Shin-Boeddhisme, Zittaart 18, 2419 Lille (Poederlee).

Ekō 2
Geloofspunten In Het Shin-Boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home