Wat De Nembutsu Voor Mij Betekent

* De Nembutsu is het leidend beginsel in mijn bestaan. Hij is niet zozeer een beginsel tot “doen”, maar veeleer tot niet-doen. Hij houdt mij in alle stilte tegen wanneer ik meegesleept word door onheilzame prikkels binnen in mij of door al te misleidende krachten buiten mij. In de steeds maar voortwervelende maalstroom van het leven geeft de Nembutsu mij ruimte om te ademen, even stil te staan en een blik te werpen op de aanéénrijging van op het ik ingestelde begeertes, die nooit ophouden weer tot nieuw handelen op te jagen. In de enkele korte ogenblikken van de dag dat de Nembutsu zachtjes in mijn hart trilt, word ik gebracht tot overwegen hoe groot Amida’s Handelen wel is.

* Soms komt de Nembutsu tot mij, zachtjes, met stille stappen, en dan fluistert hij mij vertroosting in het oor. Soms ook komt en gaat hij, schier onwaarneembaar, zoals ebbe en vloed van een effen zee. De Nembutsu is altijd rustig en altijd geruststellend.

* De Nembutsu is de bron voor ware energie. Het is alsof hij zuiverend werkt op mijn troebele energie en nieuwe krachten geeft aan al wat in mij sluimerend of dood is. Op rustige ogenblikken van de dag, wanneer de Nembutsu aan de oppervlakte van mijn bewustzijn zweeft, wordt het mij een vreugde te horen hoe de verklanking van de Nembutsu-energie het intiemste weefsel van mijn bestaan doorzindert.

* De Nembutsu is diepe contemplatie. Hij dringt diep in mijn bewustzijn door. En daar onthult hij het valse van mijn denken en voelen. Wanneer ik over Amida mediteer, vraag Ik me bijtijds af of het eigenlijk niet Amida Is die over mij mijmert. Voorzeker, Amida en ik, wij mediteren de ene over de andere in die universele en eeuwigdurende communie die de Nembutsu is.

* De Nembutsu is mijn levensgezel. Hij volgt mij zoals de schaduw het voorwerp volgt. In tijden van grote vreugde evenals in tijden van ellende, deelt hij met mij dezelfde gevoelens. Zelfs al vergeet ik hem in de drukte van het bestaan, hij vergeet mij niet. Hij is de ware vriend; hij is de schaduw van mijn leven. Of ben ik geen deel van zijn schaduw? Wanneer ik leef, leef ik met de Nembutsu; wanneer ik sterf, sterf ik met de Nembutsu.

Namu Amida Butsu

Hisao Inagaki

Ekō 7

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home