Eerste Europese Shin Conferentie

Met het oog op het stimuleren en organiseren van de werking van de verschillende Shin-Boeddhistische Gemeenschappen in Europa, wordt van 13 tot en met 16 augustus 1980 de eerste Europese Shin-Conferentie gehouden.

Ondanks zijn dit jaar wel erg druk programma, heeft onze Beschermheer Zenmon Kosho Ohtani eraan gehouden zich vrij te maken om op deze Conferentie aanwezig te zijn. Hij zal hierbij geassisteerd worden door Prof. Inoue.

Om de werking van deze Conferentie zo efficiŽnt mogelijk te houden, werd ze in twee aparte onderdelen gesplitst: een eerste voorbehouden aan de verantwoordelijken van de diverse Shin-gemeenschappen en aan de geordineerde priesters, een tweede open voor alle Shin-vrienden.

Er wordt gerekend op een zoniet talrijke, dan toch belangstellende aanwezigheid uit Japan, Groot-BrittanniŽ, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Ziehier het bruto-programma, dat evenwel nog voor detailwijzigingen vatbaar is:

13 en 14 augustus: Formele en informele besprekingen en discussies, voorbehouden aan de Shin-verantwoordelijken.

15 augustus: Openbare zitting, voor alle belangstellenden en sympathisanten. Afzonderlijke uitnodigingen volgen nog.

ís Morgens: plechtige eredienst en toespraak door de Zenmon.

ís Namiddags: Confirmatie-ceremonie (kikyo-shiki): personen die wensen hierbij opgenomen te worden in de Shin-Boeddhistische Gemeenschap, worden verzocht met het Centrum contact op te nemen. Deze ceremonie die enkel door de Hoofdabt (Monshu) of door de Ere-Hoofdabt (Zenmon) verricht wordt, heeft in Europa slechts om de enkele jaren plaats.

16 augustus: Slotzitting bestemd voor Shin-Boeddhisten, maar eveneens open voor alle Boeddhisten van de andere scholen aangesloten bij de Belgische Boeddhistische Unie. Resoluties en slotceremonie.

Deelnemingsformulieren op het Centrum te verkrijgen.

Ekō 9
Europese Shin Conferenties

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home