Heeft Shin-Boeddhisme Vandaag De Dag Nog Zin?

Zolang er doodgewone mensen bestaan heeft het Shin-Boeddhisme zin. Het Shin-Boeddhisme is niet bedoeld voor monniken of nonnen, maar voor de gewone leek. Amida staat niet in voor de wijzen die erin slagen het wereldse leven te transcenderen en op eigen kracht het nirvana te verwezenlijken; de leringen van het Shin-Boeddhisme hebben betrekking op hen die zich schroeien aan menselijke driften en belast blijven door werelds lijden. De gehele wereld rondom ons lijdt onder de crisis veroorzaakt door dat bodemloze “ik” van ons. In de onrust en de turbulenties van de wereld voelen we nog duidelijker dat het Shin-Boeddhisme voor ons de enige weg blijft, en daarbij ook de meest directe weg om de eeuwige onbelemmerde geestesrust te vinden.

(R. Fujiwara, A Standard of Shinshu Faith)

Ekō 9

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home