Overwegingen En Bedenkingen Na Mariemont

10 mei 1980: Derde Belgische Boeddha-dag

Het was de eerste maal dat de zon ècht mee van de partij was, in dat prachtige park van Mariemont. En de bronzen kanonnen die dreigend bij de Grote Boeddha opgesteld waren, had men nu een andere plaats bezorgd.

Maar nu was het helaas organisatorisch dat de kink in de kabel gekomen is. Hoe het mogelijk was, is ons nu nog een vraagteken, maar het is een feit dat we toch niet met onverdeelde vreugde aan die zaterdag zullen blijven denken.

Sommigen hebben zich zelfs de vraag al gesteld of deze formule wel kan gehandhaafd blijven en of er geen alternatieven dienen gezocht te worden.

Met een dosis kunst- en vliegwerk kon het ochtendprogramma afgewerkt worden. Dat bestond hoofdzakelijk uit puja’s door de verschillende deelnemende groeperingen. We kregen zelfs de uitzonderlijke eer van een afvaardiging van Gelugpa-dignitarissen in naam van de Dalai-Lama. Voor het eerst werd aan de Boeddha-dag ook deelgenomen door een aanzienlijk gedeelte van de Vietnamese kolonie te Brussel onder de bezielde leiding van de Linh-Són-pagode.

Als de morgen nog goed afliep, dan werden de problemen na het middagmaal toch dringender. Voor het geleid bezoek aan de tentoonstelling gewijd aan het Tibetaans Boeddhisme, kon opeens geen gids ter beschikking gesteld worden. Voor de geplande gespreksruimte bleek het onmogelijk enig meubilair op de kop te tikken. De Linh-Són Gemeenschap besloot vrij onverwacht om 15 uur te vertrekken en heel wat deelnemers meenden tot hun ontgoocheling dat alles afgelopen was, zodat ze ook maar afdropen, dan wanneer voorzien was dat de manifestatie tot 17 uur zou duren.

Al met al ken men die dag dan samenvatten in het feit dat elke aanwezige school haar puja gehouden heeft. Toch dient men te bedenken dat men zo’n manifestatie moeilijk tot het houden van een stuk of wat puja’s kan beperken! Die worden ruim genoeg en regelmatig gehouden in de diverse tempels, pagodes, dojo’s en centra.

Heel wat mensen waren immers naar Mariemont gekomen met de hoop en de bedoeling contacten te leggen en gesprekken te voeren, elkaar te ontmoeten. Want dergelijke Ontmoeting is de ware bedoeling van deze Boeddha-dag. En hierin werd jammerlijk tekort geschoten.

Ter ontlasting van de organisators moet toch vermeld worden dat ze met bijzondere en onverwachte moeilijkheden te kampen hebben gehad, waartegen ook niet onmiddellijk de gepaste reactie kon gevonden worden.

Toch blijft een serieus mea-culpa en een forse dosis zelfkritiek weggelegd voor alle vijf de Boeddhistische groeperingen die samen de Belgische Boeddhistische Unie vormen en instaan voor het welslagen van onze Mariemont-dag.

Er werden reeds diverse suggesties geopperd en voorstellen gedaan, want bij negatieve kritiek mag men niet blijven zitten. Wie ideeën heeft om aan onze Boeddha-dag een nieuw leven in te blazen, moet die beslist bekend maken. In de tweede helft van juni houdt de B.B.U. een beheersvergadering en daar wordt vast en zeker over de Boeddha-dag 1981 gesproken.

Maar goed: het was prachtig weer, het park stond in volle bloei… Wat waren eigenlijk onze menselijke problemen kleintjes daarbij…

Ekō 10
Nationale Dag van het Boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home