Hoogtepunten Uit De Boeddhistische Kanon - V

De Leerrede van het hoogste Heil

De Mahā-Mangala-sutta is één van die kortere teksten uit de Pāli-kanon (Khuddaka-pātha) die een grote populariteit genieten. Het is immers een “zegenings-sutta”, maar de aandachtige lezer zal vlug vaststellen van welke aard deze “zegening” is: niet voor gezondheid, rijkdom, enz. maar wel geestelijk.

Aldus heb ik gehoord:

Eens vertoefde de Verhevene te Sāvatthi, in het Jeta-park in het klooster van Anāthapindika. Toen dan, op het einde van de nacht, verscheen een godheid, met buitengewone schoonheid het ganse Jeta-park verlichtend, vóór de Verhevene, groette hem eerbiedig en bleef terzijde staan. Terzijde staande, sprak de godheid de Verhevene met volgende woorden aan:

(de godheid)

Over al wat heil brengt
hebben veel goden en mensen
in geluksverwachting gezonnen.
Kondig mij nu het hoogste heil!

(de Verhevene)

Geen omgang met dwazen,
Enkel met wijzen gemeenschap hebben,
Hulde aan hen die hulde waard zijn,
Dat, waarlijk, is het hoogste heil!

Op een gunstige plaats wonen,
In vroeger leven het goede gedaan hebben,
en nu zelf een hoger streven volgen,
Dat, waarlijk, is het hoogste heil!

Rijk zijn aan weten en kunnen,
Goed geoefend in zedelijk gedrag,
Slechts welgesproken woorden spreken,
Dat, waarlijk, is het hoogste heil!

Aan de ouders alle hulp verlenen,
Zorgen voor vrouw en kinderen,
Een rustig geordend beroep,
Dat, waarlijk, is het hoogste heil!

Vrijgevig en rechtvaardig leven,
zorgen voor de verwanten,
Een bezigheid die niet te laken valt,
Dat, waarlijk, is het hoogste heil!

Zich van het slechte onthouden,
Bedwelmende middelen vermijden,
In goedheid onuitputtelijk zijn,
Dat, waarlijk, is het hoogste heil!

Een gemoed vol eerbied en deemoed,
Een tevreden en dankbaar hart,
Te rechter tijd de Leer beluisteren.
Dat, waarlijk, is het hoogste heil!

Toegankelijk en geduldig zijn,
Bezoek brengen aan wijze mensen,
Te rechter tijd een leerzaam gesprek,
Dat, waarlijk, is het hoogste heil!

Strenge levenswandel en kuisheid,
het inzicht in de Edele Waarheiden,
Zelf dan het nirvāna ervaren,
Dat, waarlijk, is het hoogste heil!

Een hart dat niet siddert
Wanneer het door wereldled getroffen wordt,
Dat vrij van kommer, vlekkeloos en vredevol is,
Dat, waarlijk, is het hoogste heil!

Zij die dat bewerkt hebben
Zijn overal, altijd onoverwinnelijk;
Overal gaan zij naar het geluk:
Dat is voor hen het hoogste heil!

Ekō 12
Hoogtepunten Uit De Boeddhistische Kanon

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home