Mariemont

Op 11 juni en voor de zesde maal trokken de Boeddhistische Gemeenschappen van België naar Mariemont voor de Nationale Dag van het Boeddhisme.

Zoals afgesproken vertrok iets over 11 u. de stoet vanaf de ingang van het park, met de Sangha voorop, langs de slingerende paden tussen de statige bomen en plantsoenen, naar het grote Boeddhabeeld. Daar hadden dan diverse hulden plaats. Puja’s werden gehouden door de verschillende deelnemende groeperingen: Association Theravadin, Association Soto-Zen, Karma Shedrup Gyamtso Ling (Brusselse Kagyupa), Vietnamese Linh-Són, waarvan de leider Thich Huyên-Vi speciaal uit Parijs was overgekomen, Jodo-Shinshu, plus ettelijke individuele deelnemers.

Na de middag was er in de voordrachtzaal een zitting, die begon met een dia-projectie door Sh. Shitoku over het leven van de Boeddha aan de hand van Indische, Birmaanse, Thai en Japanse afbeeldingen. Hierna kwam een mooie film over Japans eerste keizerlijke hoofdstad Nara, gevolgd door een lezing over “beginnen in zazen” door Genmyo Dotai. Tot slot een boeiende dia-lezing door J. Leroy, over tempelarchitectuur in ZO-Azië.

Ekō 22

Mariemont

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home