I.A.S.B.S.

First Conference (Kyoto)

Op 8, 9 en 10 september hield de Intern. Association of Shin Buddhist Studies haar eerste internationale ontmoeting in de nieuwe, statige lokalen van de Ryukoku Universiteit te Kyoto (Japan).

De I.A.S.B.S. - onze lezers herinneren het zich wel - werd in 1982 opgericht onder de vorm van een academisch genootschap ter bevordering van de studie van het Jōdo-Shinshū Boeddhisme. Het initiatief ging uit van de lekenbeweging I.A.B.C. en van personaliteiten behorend tot de Ryukoku en Otani universiteiten. Het is via kontakten, formele en informele ontmoetingen en publicaties dat de I.A.S.B.S. het vooropgestelde doel nastreeft. Haar eerste grote manifestatie was dan ook deze “Conference” te Kyoto. Er waren 85 ingeschreven deel nemers (van de 126 leden na 1 jaar bestaan!) waarvan het merendeel in Japan verblijven; toch waren er 6 deelnemers uit Europa overgekomen, 5 uit de U.S.A. en 1 uit Zuid-Korea.

Het welgevulde programma lag uiteraard op een hoog niveau. Ondanks de uitzonderlijke hitte, die ook de beste climatisatieuitrusting niet probleemloos de baas kan, is de belangstelling zeer intens gebleven. Om een idee te geven van al hetgeen er bepraat werd, ziehier titels en auteurs van de diverse voorgebrachte ‘papers’:

- Buddha and Shinran (Koshiro Tamaki)
- Shin Buddhist Social Ethics (Fr. Fenzl)
- Other-Power and Skillful Means in Shin Buddhism (Michael Pye)
- On Shinran’s Marriage (Junko Minamoto)
- The Shin Buddhist Faith from the Viewpoint of the Natural Sciences (Osamu Yamada)
- Zonkaku’s View of the Process of Attaining Faith (Jérôme Ducor)
- What Would Be the Most Appropriate Word in English for Gyo? (Kakue Miyaji)
- The Origin and Development of the Concept of Jinen-Honi (Michio Tokunaga)
- Shinran Shonin’s Fundamental Pure Land Buddhist Thought (Mitsuyuki Ishida)
- Shin Buddhism in Korea (Man-young Yoon)
- The Uniqueness of Shinran’s Concept of Shinjin (Yoshifumi Ueda)
- Transitions of the Main Object of Worship in Jodo Shinshu (Joryu Chiba)
- Faith in Shin Buddhism (Takamaro Shigaraki)
- Reading Tannisho (Dennis Hirota)
- Pranidhāna in Indian and Japanese Buddhist Tradition (Esho Sasaki)
- The Origin of Shomyo-nembutsu (Daien Kodama)
- The Meaning of Sraddhā in Non-Pure Land Buddhism (Sh. A. Peel)
- Amida-Buddhism from the Viewpoint of ‘Theology of Religion’ (Shinryo Takada)
- The Historical Significance of Manshi Kiyizawa’s ‘Seishin-shugi’ (Shinya Yasutomi)
- Kobayashi Issa’s Life, Haiku Poems and Faith (Keisai Doki)
- Some Problems in the Translation of Honen’s ‘Senchakushu’ (Morris. J. Augustine).

De grote meerderheid van de lezingen werd in het Engels gehouden; de enkele ‘papers’ die in het Japans gehouden werden, werden nadien toch in het Engels samengevat.

Na elke spreekbeurt was er tijd voorzien (vaak wel te kort) voor vragen en antwoorden. Debatten waren vaak hevig, maar steeds hartelijk, vriendelijk en zeker hoogstaand.

Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om een algemene bestuursvergadering te houden. Hierbij werd ook besloten de tekst van de verschillende voordrachten te publiceren in een jaarboek dat in 1984 zou moeten verschijnen.

Gelet op het onbetwistbare succes van deze First Conference en zeker onder de indruk van de sympathieke, haast familiaire sfeer waarin deze plechtstatige bijeenkomst verliep (feitelijk een kenmerk van de omgang onder Shin Boeddhisten, zoals sommigen onder u wel weten…), werd onmiddellijk besloten een tweede internationale ontmoeting op touw te zetten. Prof. W. Bonk (University of Hawaï) stelde zijn mooie archipel voor als plaats voor deze tweede Conferentie. En geen enkele onder de aanwezigen kon de moed opbrengen dit voorstel af te wijzen… dus nu heet het: I.A.S.B.S., aloha!

Ekō 23

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home