Bodhisattva’s

Rev. Yukiko Motoyoshi

Ik neem mij voor alle wezens te verlossen, waar ze ook zijn.

Ik neem me voor alle begeertes en begoochelingen tot uitdoving te brengen, hoe talrijk ze ook zijn.

Hoe onmetelijk de dharma’s ook zijn, ik neem me voor ze alle te beheersen.

Ik neem me voor de Hoogste Boeddha-Wijsheid te verwezenlijken.

In het Mahāyāna Boeddhisme vervullen de Bodhisattva’s een erg belangrijke rol, vermits de lering sterker de nadruk legt op bevrijding van geheel de mensheid dan op individuele bevrijding. ‘Bodhisattva’ is een Sanskriet woord, dat samengesteld is uit ‘bodhi’ wat ‘verlichting’ betekent, en ‘sattva’, woord met meerdere betekenissen: 1) de levende wezens die de kringloop van geboorte-en-dood doorlopen, 2) de wezens samengesteld uit verschillende elementen, en 3) de wezens begaafd met gewaarwording en denken. Vandaar dat ‘Bodhisattva’ zoveel betekent als ‘kandidaat voor Boeddhaschap’.

Het Mahāyāna is gebaseerd op het begrip ‘sūnyatā’. Dit betekent de afwezigheid van discrimineren tussen ‘ik’ en ‘anderen’. Vandaar dat de Bodhisattva iemand is die verlichting nastreeft niet enkel voor hemzelf, maar ook voor anderen en zelfs zijn eigen verlichting opgeeft om anderen te helpen. Een Mahāyāna sūtra, de “Yuima-kyō” (Vimalakīrti-nir-desa), is op dit begrip gebaseerd. Vimalakīrti is een leek met diep begrip van de waarheid, maar die in deze bevlekte wereld bleef. Hij zei: “Ik ben ziek omdat de wereld ziek is.” Voor Vimalakīrti bestond dus geen verschil tussen hemzelf en de wereld. Zijn verlangen naar verlichting strekt zich uit over alle wezens. Zo is de Bodhisattva.

Kunnen wij zo iemand worden? Kunnen wij echt werken voor de bevrijding van onszelf en van anderen? Het is ontzettend moeilijk dat op eigen kracht te doen. Het is daarom dat Amida Buddha de verdiensten van zijn wijsheid op ons overdraagt, zodat wij geboorte in het Reine Land kunnen verwezenlijken, volkomen wijsheid verwerven en dan terug in deze wereld komen en werken voor de bevrijding van de andere wezens.

Dat is natuurlijk toekomst. Maar hoe sta ik nù tegenover het Bodhisattvaschap? Aangezien de Bodhisattva een levend wezen is dat mij op de waarheid wijst, dat mij tot de waarheid voert, is de Bodhisattva overal. Een persoon die ons boos maakt, kan een Bodhisattva zijn, vermits hij ons in een situatie brengt waarin wij inzicht in ons eigen wezen kunnen verwerven. Zelfs een boom kan een Bodhisattva zijn!

Toen ik mijn laatste jaar universiteit deed, leerde ik levensvreugde van de bomen. Bomen klagen niet over hoe ze groeien, hoe ze eruit zien, hoe het weer is, enz. en toch leven ze voluit: ze strekken hun takken en bladeren zo ver mogelijk uit. Bij het kijken naar die bomen, voelde ik: “Hoe goed is het toch hier en nu en in leven te zijn!” Ik voelde alom Amida’s mededogen. Op dat ogenblik waren de bomen voor mij Bodhisattva’s.

Helaas kunnen we niet altijd de Bodhisattva’s herkennen, vermits onze ogen meestal verblind zijn door driften en begoochelingen. Maar bij het luisteren naar de Leer, kunnen we iets als de schaduw van de Bodhisattva’s gewaarworden.

Myōkōnin Genza zei altijd: “Welkom! Welkom!”, zelfs bij de ergste tegenslagen. Voor hem waren alle mensen en alle gebeurtenissen Bodhisattva’s die hem voortdurend aan de Nembutsu herinnerden. Het is de werkzaamheid van Amida Buddha en het gevolg van het luisteren naar de Leer.

Laten we daarom voortdurend naar de Leer luisteren en altijd en overal Bodhisattva’s ontdekken!

Ekō 28

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home