Woorden van Zuiken Inagaki

Het grootste probleem in het leven is dat van “geboorte-en-dood”; hiermee verwijst men immers naar de grootsheid van het levensdoel, Nirvāna, dat juist de volkomen bevrijding uit de oceaan van “geboorte-en-dood” is. En meteen verwijst men dan ook naar de grootsheid van shinjin, het horen van en het vertrouwen in (Amida’s Voortijdelijke Gelofte), dat voor ons de ware en noodzakende oorzaak is om in de ‘wereld’ van Nirvāna geboren te worden.

‘Wereld van Nirvāna’ betekent het bereik van de Voortijdelijke Gelofte-Kracht. Shinjin en de Voortijdelijke Gelofte-Kracht zijn niet separaat, maar hetzelfde. Het diamantharde shinjin is niets anders dan (de manifestering van) de Leer van het Ene Voertuig, de Voortijdelijke Gelofte.

Shinjin verwijst helemaal niet naar de intelligentie die wij, dwaze wezens, beweren te hebben. Daarom is het niets dat te ‘kennen’, te ‘verstaan’ valt. Het verwijst ook niet naar gevoelens of emoties die we gewaarworden, daardoor is het ook niet iets waarover men een tijdje vreugde voelt. En het heeft ook niets te maken met het geheugen; daardoor is het ook niet iets dat men zich herinnert.

Boeddha’s wijsheid is onbeschrijflijk, onverklaarbaar en ondenkbaar. Het is door de kracht van Boeddha’s wijsheid zelf dat wij naar Boeddha’s wijsheid kunnen opkijken: dàt is nu juist shinjin!

Ekō 28

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home