Mededogen

Mededogen is een sterke kracht die alle dingen en wezens naar elkaar toe voert.

Terwijl het mededogen alle dingen en wezens samenbrengt, zullen begeerte en haat de banden van harmonieus samenzijn verbreken. Verblinde begeerte trekt stevige wallen van egocentrisme op rondom de persoon en begrenst elke activiteit tot zelfzuchtige belangen. In die zin verhinderen begeerte, haat en verblinding de groei en de ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid.

Mededogen is het communiceren van het menselijke hart. Het vestigt de ware verwantschap van de ene mens tot de andere, van de ene natie tot de andere. Het mededogen is het basisprincipe van het Boeddhaschap. Zonder mededogen is er geen Boeddhaschap.

Mededogen is meer dan medelijden, meer ook dan delen. Het betekent eens worden met andermans verdriet of vreugde. Het is de totale samensmelting van alle levensvormen.

Wat betekent deze samensmelting en identificatie voor de persoonlijkheid? Ze bevordert de groei van de persoonlijkheid, ook van de persoonlijkheid van de anderen vermits de kring van begaanheid steeds maar groter wordt. Deze uitbreiding tot in het oneindige wijst erop dat het mededogen een beweging naar het universele toe is.

Mededogen is gegrondvest in wijsheid, en wijsheid is gebaseerd op mededogen. Met andere woorden: een persoon kan zichzelf niet waarlijk met een ander vereenzelvigen zolang hij andermans existentie, gevoelens en gedachten niet begrijpt. Daarom is mededogen dan ook niet een kortstondige emotionele binding of reactie, maar een kracht die in voortdurende expansie is, steeds verder uitgroeit en niet ophoudt vooraleer alle wezens en dingen de volkomen verlichting verwezenlijkt hebben.

Ekō 29

jikōji - 慈光寺

2003

info-at-jikoji.com

          home