Tannishō (10)

Betreffende de nembutsu: niet-activiteit is activiteita

a – Te lezen als: niet-zelf-activiteit is de ware (doeltreffende)activiteit. Niet te verwarren met het taoïstische "wei wu-wei". Zelf-activiteit is jiriki (eigen kracht); de ware activiteit is Amida’s heilswerking. Niet-zelf-activiteit is bijgevolg gelijk aan de afwezigheid van eigen heilsberekeningen (hakarai).

Dit is iets onbeschrijfbaars, overklaarbaars, onverwoordbaarsa

a – Deze stereotypen komen in geheel de Boeddhistische literatuur voor dààr waar verwezen wordt naar het nirvāna; ze zijn o. a. toepasselijk op Boeddhanatuur, op dharmakāyā, Reine Land, enz. Hiermee wijst Shinran op het feit dat ‘tariki’ een nirvānische werking is, geen menselijke praktijk.

Aldus sprak de Meester.

Namu Amida Butsu

Ekō 29

Tannishō

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home