Mariemont: 22 juni 1985

Vorig jaar is spijtig genoeg de Nationale Boeddha-dag niet kunnen doorgaan. Maar dit jaar zal weer met de jonge traditie aangeknoopt worden.

Wel is het niet meer in nabijheid van de Theravadin Vesakha-viering, maar iets later: op 22 juni. Ook met de kans dat het weer dan toch wat beter kan zijn.

Medewerking werd reeds vast toegezegd door diverse Boeddhistische groeperingen: de Vietnamese Linh-Són gemeenschap, de Cambodjaanse en Laotiaanse Boeddhisten, de Association Theravadin, de Soto-Zen en de Jōdo-Shinshū. Men verwacht bovendien nog officiële bevestiging van andere denominaties.

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:

11 u.    Bijeenkomst en gezamenlijke hulde aan de Boeddha, gevolgd van een puja verzorgd door Vietnamese monniken.

12 u.    Middagmaal (cafetaria en park blijven open)

14 u.    Drie lezingen, waarvan twee met diaprojectie, nl. over het Boeddhisme in China vandaag (door Mevr. Talon,            conservatrice van het Musée de Mariemont) en over Boeddha-beelden in Thailand (door Patrick Laycock). Onderwerp van de derde lezing is nog niet bepaald

16 u. Gelegenheid tot contacten en informele gesprekken.

16.45 Slotpuja

Het definitieve en gedetailleerde programma zal midden mei opgemaakt en verspreid worden. Belangstellenden nemen hierover contact op hetzij met Jean Ricard, Hagedoornlaan 14 b. 57, 1200 Brussel (tel. 02/770 38 47), hetzij met ons Centrum.

Ekō 29 bis

Nationale Dag van het Boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home