Mariemont

Op 22 juni greep de Nationale Boeddhadag plaats, eens te meer in het prachtige park plus museum te Mariemont. De opkomst was bijzonder groot; in dit verband dient onderlijnd dat, voor het eerst blijkbaar, de “inboorlingen” in groter aantal aanwezig waren dan de Aziatische Boeddhisten. Bij deze laatsten, waren de Vietnamezen en de Cambodjanen, met hun respectievelijke geestelijke leiders, het best vertegenwoordigd.

Ondanks de dreiging van wat donkere wolken en enkele regendruppels, was de collectieve hulde aan de Boeddha een getuigenis van diepe devotie.

‘s Namiddags hadden in de voordrachtzaal vier lezingen plaats. Eerst gaf de Eerwaarde Candagiriko Bour Kry, abt van het Vatt Khemararam klooster te Parijs, een lering over de kernen van het Boeddhistisch leven. Hij hield deze uiteenzetting in het Khmer ter intentie van de talrijk aanwezige Cambodjaanse gezinnen, maar de tekst werd quasi-simultaan met grote kundigheid in het Frans omgezet door zijn assistent-monnik.

Vervolgens sprak Shitoku over de perspectieven voor het Boeddhisme in Europa, waarbij hij het belang onderlijnde van te streven naar een autochtoon beleven van de Buddha-Dharma, een geleidelijke, maar natuurlijke en spontane overgang naar een Boeddhisme met een Europees gezicht, waarbij evenwel de banden met de traditionele overdracht via Aziatische culturen niet mag verbroken noch onderschat worden. Hij waarschuwt tegen het risico van een artificieel, louter intellectueel of psychotherapeutisch “Euro-Boeddhisme”.

Mevr. Talon, conservatrice in het Mariemont Museum, sprak over het Boeddhisme in het China van vandaag. Deze voordracht ging gepaard met de projectie van dia’s, waarbij zo goed als onbekende aspecten van het Chinese Boeddhisme aan het daglicht kwamen. Uit haar lezing kon het publiek een degelijk, objectief beeld vormen van het Boeddhisme in het na-Mao China en over de problemen en vragen die in dit verband oprijzen.

De heer Patrick Laycock, bekend specialist van Thai-kunst en animator van de Belgo-Thaise Vereniging, gaf een fraai geïllustreerde uiteenzetting over het vervaardigen van Boeddhabeelden in Thailand, in hun drie categorieën: de èchte Boeddhabeelden, de Boeddha’s voor toeristen en ermee overlappend, de namaak-antieke waarvoor een hele en bloeiende industrie ontstaan is.

De Boeddha-dag werd zoals gebruikelijk besloten met een puja.

Een tv-ploeg van RTBF nam de hoogtepunten van deze manifestatie op, evenals een interview van enkele verantwoordelijken. Enkele dagen later werden de beelden in het regionale nieuws op de beeldbuis gebracht. Diverse positieve reacties en contacten resulteerden uit dit programma.

De meeste aanwezigen waren de mening toegedaan dat deze “Mariemont 1985” misschien wel de beste was sinds jaren. We moeten het inderdaad de inrichters (èn het Musée de Mariemont!) toegeven dat de organisatie gesmeerd liep. Onze diepe dankbaarheid daarvoor: Namu Amida Butsu!

Ekō 31

Nationale Dag van het Boeddhisme

jikōji - 慈光寺

© 2003

info-at-jikoji.com

          home