Nieuws uit Jikō-ji

Yamasaki Sensei Gevierd

Rev. Prof. Shoken Yamasaki, de drijfkracht van I.A.B.C. en groot beschermer van onze tempel Jikōji, werd in juli 1987 tachtig jaar, maar de viering had plaats op 20 november laatstleden, in aanwezigheid van meer dan 200 personen: voorzitters en leerkrachten van universiteiten en colleges, priesters en leken, oude en jonge vrienden. Het Centrum zond hem te dezer gelegenheid een boodschap van dankbaarheid, waarin o.m.: “We admire the width of his knowledge on so many fields going from pedagogy to buddhology; but even more perhaps we are captivated by his human warmth, the strength of his character, his love for efficient action, his patient perseverance and his good humor.” Onze boodschap werd in Japanse vertaling voorgelezen en Prof. Yamasaki schreef ons terstond om te zeggen hoe ontroerd hij was.

In juli komt Prof. Yamasaki nogmaals naar Europa. Vooraleer zich naar Berlijn te begeven, zal hij waarschijnlijk op 20 juli met een heel Japans gezelschap Jikōji bezoeken.

 

Conferentie Te Berlijn

De Conference van de Europese tak van de International Association of Shin Buddhist Studies (I.A.S.B.S.) gaat door op 25 en 26 juli 1988, waarop aangesloten wordt door de Vijfde Europese Shin Conferentie, op 27, 28 en 29 juli. En wel te Berlijn (West), op de 11de verdieping van het luxueuze Hotel Hamburg.

Zenmon Kosho Ohtani en zijn echtgenote Lady Ohtani zullen deze conferentie bijwonen, evenals talrijke vertegenwoordigers uit Japan, Amerika en Europa.

Als thema werd geopteerd voor “Shinran Shōnin - The Founder of Jōdo Shinshū”. Congrestalen zijn Duits en Engels.

Meer details en/of inschrijvingsformulieren zijn te bekomen in Jikōji ofwel rechtstreeks bij K. G. Kell, Courbièrestrasse 8, D-1000 Berlin 30 (B.R.D.).

Het definitieve programma zal later medegedeeld worden.

Ekō 36

Nieuws uit Jikō-ji

jikōji - 慈光寺

© 2004

info-at-jikoji.com

          home