Tannishō (17)

De bewering dat een persoon die geboorte in het Grenslanda verwezenlijkt, uiteindelijk toch in de hel terechtkomt.

a – henji: Grensland, een van de benamingen voor kedo, Vervormd Land.

 

In welke bronvermelding wordt deze bewering aangetroffen?

Het is betreurenswaardig dat zulke bewering aangesneden wordt onder lieden die er prat op gaan geleerden te zijn.

Hoe lezen die lui de sūtra’s, de commentaren en de juiste leringena?

a – shōgyō: de Leer bij uitstek, de Leer in zijn meest subtiele vorm, Sanskr. saddharma.

 

De beoefenaar die shinjin mist, zal uit oorzake van zijn twijfel aan de Voortijdelijke Gelofte, geboren worden in het Grensland; na dit karmisch kwaad van twijfel uitgeboet te hebben, zal hij in het Vervulde Landa geboren worden. Dat heb ik gehoord.

a – hōdo: het Vervulde Land, het Ware Reine Land (ken-jōdo).

 

Vermits er weinig beoefenaars van shinjina zijn, worden velen ertoe aangemoedigd en aangespoord geboorte in het Vervormde Landb te zoeken; desondanks beweren dat dit vergeefse moeite is, is eigenlijk de Tathāgata van leugens te beschuldigen.

a – shinjin no gyōja: lett. “de beoefenaar van de praktijk van shinjin”, de mens in wie shinjin verwezenlijkt is.

b – kedo: zie nota hiervóór.

 

Ekō 39

Tannishō

jikōji - 慈光寺

© 2004

info-at-jikoji.com

          home