Mattoshō (5)

Lamp Voor Latere Tijden

Brieven van Shinran

‘Jinen’ is de unieke uitdrukking van Shinran voor datgene wat waar en werkelijk, is voor datgene wat gewoonlijk “zo-heid, dharmakaya, nirvana enz.” wordt genoemd - Het vindt zijn uitdrukking in de persoon waarin alle sporen van ego-handhaving - berekenend emotioneel en wilsgebonden - verdwenen zijn en het is uiteindelijk verwezenlijkt in het Verheven Boeddhaschap, dat vormloos is. Zodoende “In Ander-Kracht is niet-zelfwerkzaamheid ware werkzaamheid”. “Omtrent Jinen-hōni” is een rechtstreekse getuigenis van de woorden van Shinran, door Kenchi opgetekend in 1258.

Omtrent Jinen-hōni

Aangaande jinen: ji betekent ‘vanzelf’ - niet door de berekening van de beoefenaar; men is ertoe bestemd zo te worden. Nen betekent: ‘men is bestemd ertoe bestemd zo te worden’ - niet door de berekening van de beoefenaar; het is door de werkzaamheid van de Gelofte van Tathagata. Aangaande hōni: dit betekent “men is ertoe bestemd zo te worden (ni) door de kracht van deze dharma (hō) zijnde de werkzaamheid van de Gelofte waarin er geen berekening is van de zijde van de beoefenaar. Kortweg, er is in het geheel geen plaats voor de berekening van de beoefenaar. Daarom wordt ons geleerd dat de niet-werkzaamheid in de Ander-Kracht de ware werkzaamheid is.

Jinen houdt in dat van het allereerste begin iemand ertoe bestemd is zo te worden. Amida’s Gelofte is van het allereerste begin ontworpen om elk persoon ertoe te brengen zijn vertrouwen te stellen in Namu-Amida-Butsu en in het Boeddha-land te worden ontvangen; niets van dit alles gebeurt door de berekening van de beoefenaar. Er wordt hem geen ruimte geboden zich bezig te houden met zijn goed of slecht zijn. Dit is de betekenis van Jinen zoals ik die geleerd heb.

Deze Gelofte is de Gelofte die erop gericht is ons allen tot het Verheven Boeddhaschap te brengen. De Verheven Boeddha is vormloos en omwille van zijn vormloosheid wordt hij Jinen genoemd. Wanneer deze Boeddha wél vorm heeft, wordt hij niet de Verheven Boeddha genoemd.

Om ons er bewust van te maken dat de ware Boeddha vormloos is, wordt hij nadrukkelijk Amida Boeddha genoemd; zo werd mij geleerd. Amida Boeddha is het middel dat ons de mogelijkheid biedt jinen te verwezenlijken. Nadat wij ons ervan bewust zijn geworden dat het inderdaad zo is, moeten wij niet alsmaar over jinen blijven praten. Als iemand over jinen praat, wordt de waarheid dat Ander-Kracht niet-zelfwerkzaamheid inhoudt, opnieuw een probleem van zelfwerkzaamheid. Dat is het mysterie van de Boeddha-wijsheid.

Gutoku Shinran -op 86-jarige leeftijd.

Ekō 41

Mattoshō

jikōji - 慈光寺

© 2004

info-at-jikoji.com

          home