Mattoshō (8)

Lamp Voor Latere Tijden

Brieven van Shinran

De plaats van de Jodo-school in het boeddhistische stelsel wordt verduidelijkt in bewoordingen eigen aan de traditionele doctrinale categorieën. Waar Shinran naar verwijst als “de huidige Jodo-school”, is dit het Shin-boeddhisme als essentie van de Jodo-leringen van Honen.

(Deze brief is voor de meeste onvoorbereide lezers duister. Men dient hierbij te overwegen dat Shinran hier gebruik maakt van een in de Tendai school gebruikelijke techniek van indeling volgens thema’s en criteria. Uit het einde van de brief blijkt tevens dat Shinran hier wat verveeld antwoord geeft op dialectische en/of polemische vragen, die hem op dat moment - hij is 80, 90 jaar - absoluut niet meer interesseren. In een poging om deze tekst toch wat begrijpelijker te maken, voegt Shitoku er enkele voetnota ‘s aan toe; men kan ze herkennen aan de asterisk die hun tekst voorafgaat.)

Verder zijn in de verklaring van alle diverse geschriften niet meer dan vijf soorten uiteenzettingen: ten eerste, de uiteenzetting van de Boeddha; ten tweede, de uiteenzetting van heilige discipelen; ten derde, de uiteenzetting van hemelse wezens en wijze kluizenaars; ten vierde, de uiteenzetting van halfgoden; ten vijfde de uiteenzetting van miraculeuze geesten. Volg van deze vijf enkel de uiteenzetting van de Boeddha en steun niet op de andere vier.

Het zou moeten geweten zijn dat de drievoudige Jodo-Sutra de ware uiteenzetting is van Shakyamuni Tathagata.

De vier landen (1) zijn: ten eerste, het land van het dharma-lichaam; ten tweede, het land van het vervullingslichaam; ten derde, het land van het gepersonifieerde lichaam; ten vierde, het land van het Miraculeuze lichaam. Het huidige “Boeddha-Land van Vrede” is een vervullingsland.

De drie lichamen (2) zijn: ten eerste, het dharma-lichaam; ten tweede, het vervullingslichaam; ten derde, het gepersonifieerde lichaam. De huidige Amida Tathagata is een Tathagata van het vervullingslichaam.

De drie schatten (3) zijn: ten eerste, de schat van de Boeddha; ten tweede, de schat van de Dharma en ten derde de schat van de Sangha. De huidige Jodo-school behoort tot de schat van de Boeddha.

De vier voertuigen zijn: ten eerste, het Boeddha-voertuig; ten tweede, het bodhisattva-voertuig; ten derde, het Boeddha-voor-zich-alleen-voertuig; ten vierde, het voertuig van de toehoorders. De Jodo-school behoort tot het bodhisattva-voertuig.

De twee leringen zijn: ten eerste, die van de plotse verwezenlijking; ten tweede, die van de geleidelijke verwezenlijking. De huidige lering behoort tot die van de plotse verwezenlijking.

De twee verzamelingen van geschriften zijn: ten eerste de verzameling bodhisattva-geschriften; ten tweede, de verzameling geschriften van de toehoorders. De huidige lering behoort tot de bodhisattva-verzameling.

De twee paden zijn: ten eerste, het pad van de moeilijke praktijk; ten tweede, het pad van de gemakkelijke praktijk. De huidige Jodo-school is het pad van de gemakkelijke praktijk.

De twee praktijken zijn: ten eerste, de juiste praktijken (5); ten tweede, de diverse praktijken. De huidige Jodo-school is gebaseerd op de juiste praktijken.

De twee sprongen zijn: ten eerste, de voorwaartse sprong; ten tweede, de dwarse sprong. De huidige Jodo-school is de dwarse sprong. Op het Pad van de Wijzen is de voorwaartse sprong zelfkracht.

De twee vormen van toepassing (6) zijn: ten eerste, de beperkte toepassing; ten tweede, de universele toepassing. De Jodo is de lering van de universele toepassing.

De twee wegen met betrekking tot het overblijven (7) zijn: ten eerste, het blijven bestaan; ten tweede, het niet-overblijven. Er wordt geleerd dat de huidige Jodo-leer zal standhouden nog honderd jaar na het verdwijnen van de leer en dat dit tot heil van alle voelende wezens zal zijn. De niet-overblijvende leer, dat zijn de diverse goede werken van het Pad der Wijzen. De diverse goede werken zijn alle weggetrokken en blijven verborgen in het Drakenpaleis.

(1) nI. de Boeddha-landen, de Boeddha-velden, buddhaksetra in hun diverse voorstellingsvormen.

(2) De drie traditionele “Boeddha-Lichamen” Trikaya: het ‘Lichaam van de Leer’ Dharmakaya, het ‘Verheerlijkingslichaam’ Sambhogakaya, en het ‘Verschijningslichaam’ Nirmanakaya.

(3) Meestal de Drie Juwelen of Drie Sieraden genoemd.

(4) Pratyekabuddha-yana. Een Pratyekabuddha is een ‘heilige’ die op eigen kracht de verlichting verwezenlijkt, maar de Leer niet verkondigt.

(5) praktijken die tot Geboorte leiden zoals gedefinieerd door Shantao: 1) het reciteren van de sutra 2) het beschouwen van Amida; 3) het huldigen van Amida; 4) het uitspreken van Amida’s Naam; 5) het eren en het offeren aan Amida.

(6) Het vermogen mensen tot de Leer te brengen.

(7) nl. van de Leer in deze verworden dharma-periode.

Van de voorstelbare en de onvoorstelbare dharma, bevat de voorstelbare de 84 000 soorten goede werken van het Pad der Wijzen. De Jodo-lering is de onvoorstelbare dharma-lering.

Zo teken ik deze categorieën op. Vraag er a.u.b. naar bij gelijk welk geleerd persoon; het is onmogelijk ze in deze brief in detail voor te stellen. Mijn ogen verzwakken en bovendien ben ik uitermate vergeetachtig, over wat het ook moge zijn. Ik ben er de man niet naar om deze zaken aan anderen te verduidelijken. Informeer u hierover uitgebreid bij de Jodo-geleerden. Met respect.

2de schrikkelmaand, 2de dag - Shinran

Vertaald door H. Eerdekens, naar de Engelse uitgave “Letters of Shinran”, Shin Buddhist Translation Series I, Kyoto 1978.

Ekō 45

Mattoshō

jikōji - 慈光寺

© 2004

info-at-jikoji.com

          home