Mattoshō (9)

Lamp Voor Latere Tijden

Brieven van Shinran

De Voortijdelijke Gelofte van Amida wordt in haar geheel gemanifesteerd in de Naam, Namu-Amida-Butsu, en buiten deze Naam is er geen bovennatuurlijke realiteit of wezen. De gevolgen van dit simpele feit zijn ondoorgrondelijk.

[Gelofte en de Naam zijn Eén]

Ik heb uw brief zorgvuldig gelezen.

Ik kan niet begrijpen waarom uw vraag zou opkomen, want hoewel wij over Gelofte en Naam spreken, zijn ze geen twee aparte dingen. De Naam bestaat niet gescheiden van de Gelofte; de Gelofte bestaat niet gescheiden van de Naam. Niettemin is zelfs dit zeggen reeds het opleggen van iemands eigen berekening. Eens dat men zich realiseert dat de Gelofte het conceptuele begrijpen overtreft en men zich met oprecht gemoed realiseert dat de Naam het conceptuele begrijpen overtreft en hem uitspreekt, waarom U dan nog bezighouden met uw eigen berekeningen?

Mij komt het voor dat U, met al uw pogingen om te begrijpen door redeneren en te studeren, in verwarring bent gebracht. Het is volledig fout. Vanaf het ogenblik dat U gewoon tot het besef komt dat de Gelofte en de Naam het conceptuele begrijpen te boven gaan, moet U het niet op de ene of de andere manier gaan berekenen. In de daad die tot de Geboorte leidt mag niets van uw berekening zijn.

Met respect.

5de maand, 5de dag Shinran

Kyomyo-bo

Toon deze brief a.u.b. ook aan de anderen. Wij zeggen dat in Ander-Kracht geen zelfwerkzaamheid de ware werkzaamheid is.

Vertaald door H. Eerdekens, naar de Engelse uitgave “Letters of Shinran”, Shin Buddhist Translation series I, Kyoto 1978.

Ekō 47

Mattoshō

jikōji - 慈光寺

© 2004

info-at-jikoji.com

          home