Mattoshō (10)

Lamp Voor Latere Tijden

Brieven van Shinran

Gegrepen worden door het Ongehinderde Licht wordt gevoeld maar gaat het conceptuele begrijpen te boven: “vrij zijn van elke berekening” betekent Ander-Kracht te hebben gerealiseerd.

[U dient zich te realiseren dat de Wijsheid van de Boeddha’s het conceptuele begrijpen te boven gaat]

Ik heb uw brief zeer zorgvuldig gelezen. In uw vraag betreffende de leer, geeft U te kennen dat we gegrepen en beschermd worden door het gemoed van het ongehinderde licht op het moment van het ontwaken van het ene moment van shinjin en vandaar dat de oorzaak van geboorte in het Boeddhaland gevestigd is in gewone tijden. Dit is prachtig. En toch, hoewel wat U te kennen geeft prachtig is, ben ik bang dat het niets anders geworden is dan uw eigen berekening. Wanneer U eenmaal tot de overtuiging bent gekomen dat het het conceptuele begrijpen overstijgt, kan er geen behoefte meer zijn om het te beredeneren.

U schrijft eveneens dat er mensen zijn die zeggen: “Mijn streven om deze wereld te transcenderen is groot, maar de oorzaak voor mijn geboorte in het Boeddhaland is gering.” Dit kan onmogelijk aanvaard worden. Het streven deze wereld te transcenderen en de oorzaak voor geboorte in het Boeddhaland zijn een en dezelfde. Ik beschouw deze woorden, in hun geheel, slechts als onnodige berekening. Indien gij u realiseert dat de wijsheid van de Boeddha’s het conceptuele begrijpen overtreft, moet er geen bijkomende, of om het even welke berekening zijn. U moet simpelweg niet tot twijfelen gebracht worden door de verschillende dingen die de mensen zeggen. Geef uzelf gewoonweg over aan Tathagata’s Gelofte; vermijd hoe dan ook elke berekening.

Met respect.

5de maand, 5de dag

Shinran

Aan Joshin-bo

Ander-Kracht betekent vrij te zijn van elke vorm van berekening.

Vertaald door H. Eerdekens, naar de Engelse uitgave  “Letters of Shinran”, Shin Buddhist Translation, I, Kyoto 1978.

Ekō 48

Mattoshō

jikōji - 慈光寺

© 2004

info-at-jikoji.com

          home