Mattoshō (11)

Lamp Voor Latere Tijden

Brieven van Shinran

Het éne moment van shinjin - het ontwaken tot waar mededogen - en het éne moment van nembutsu - de expressie van dat ontwaken - zijn onafscheidelijk; ze hebben dezelfde wortels en drukken allebei het ‘moment’ uit waarop tijdeloosheid (Boeddha) binnenin de tijd (de mensenwereld) treedt. De term ‘moment’ is een vertaling van nen, woord dat twee betekenissen heeft: ‘gedachte’, doelend op het ontwaken of beseffen van shinjin, en ‘praktijk’, in het bijzonder het uitspreken van de nembutsu.

Ik ontving uw brief van de 7de dag van de 4de maand op de 26ste dag van de 5de maand. Ik heb hem zorgvuldig gelezen. Wat betreft het probleem dat gij opwerpt: ofschoon het éne moment van shinjin en het éne moment van nembutsu twee zijn, bestaat er geen nembutsu los van shinjin noch is het éne moment van shinjin los van het éne moment van nembutsu. De reden hiervoor is dat de praktijk van de nembutsu erin bestaat hem misschien éénmaal, misschien tienmaal uit te spreken hij het horen en realiseren dat Geboorte in het Boeddha-land verwezenlijkt wordt door het uitspreken van de Naam vervuld in de Voortijdelijke Gelofte. Deze Gelofte te horen en volledig zonder enige twijfel te zijn, dat is het éne moment van shinjin. Aldus, ofschoon shinjin en nembutsu twee zijn, vermits shinjin is te horen en niet te betwijfelen dat gij bevrijd wordt door die éne uitspraak die de vervulling van de praktijk is, zo is er geen shinjin los van nembutsu; dat is de lering die ik mocht ontvangen. Voorts dient gij te weten dat er geen nembutsu kan zijn los van shinjin. Beide dienen begrepen te worden als Amida’s Gelofte. Nembutsu en shinjin zijn voor ons de manifestaties van de Gelofte.

Met respect.

5de maand, 28ste dag

Shinran

Aan Kakushin-bo

Ik ben blij te horen dat Senshin-bo nu in de omgeving van Kyoto verblijft. Ook wens ik je te danken voor je vriendelijke gift van 300 mon, die ik in nederigheid aanvaard.

[Shinran Shonins antwoord, Kencho 8 (1256), 5de maand, 28ste dag]

Vertaald naar de Engelse uitgave “Letters of Shinran”, Shin Buddhist Translation Series I, Kyoto 1978.

Ekō 49

Mattoshō

jikōji - 慈光寺

© 2004

info-at-jikoji.com

          home