Mattoshō (12)

Lamp Voor Latere Tijden

Brieven van Shinran

Wanneer iemand shinjin verwezenlijkt, dan kent dit zijn spontane uitdrukking in de nembutsu; de natuurlijke expressie van de nembutsu vindt haar bron in shinjin. Zichzelf spiritueel onvoorwaardelijk toevertrouwen aan Amida (shinjin), dat is niets anders dan Amida in zich laten werkzaam zijn (nembutsu). Zo komt het dat shinjin zonder nembutsu, of nembutsu zonder shinjin, Shinboeddhistisch bekeken, geen zin hebben.

In antwoord op uw vraag betreffende shinjin: het is volkomen verkeerd hooghartig neer te kijken op mensen die geloven in de geboorte dank zij de nembutsu, onder het voorwendsel dat ze bestemd zouden zijn voor geboorte in het Grensland.

Amida heeft immers de Gelofte afgelegd iedereen die de Naam uitspreekt in het Reine Land op te nemen. Bijgevolg zijn beide, het zich geheel toevertrouwen aan Amida n het uitspreken van de Naam, volkomen in overeenstemming met de Voortijdelijke Gelofte.

Ook al heeft iemand shinjin maar hij spreekt de Naam niet uit, dan levert dit niet veel op. Ook omgekeerd, wanneer iemand met klem de Naam uitspreekt maar zijn shinjin is slechts oppervlakkig, dan kan die persoon de Geboorte niet verwezenlijken.

Zodoende is het de mens die zowel zichzelf onvoorwaardelijk toelegt op Geboorte via de nembutsu als de Naam uitspreekt, die echt verzekerd is in het Ware Boeddha-land geboren te worden.

Kortom, ofschoon iemand de Naam uitspreekt maar hij heeft geen volkomen vertrouwen in de Voortijdelijke Gelofte van de Ander-Kracht, dn zal die mens voorzeker in het Grensland geboren worden. Maar hoe zou het kunnen dat mensen die zich onvoorwaardelijk aan de Kracht van de Voortijdelijke Gelofte overgeven, aldr zouden geboren worden?

Ik bid u, spreek de nembutsu uit van zodra het u duidelijk wordt wat ik hiervr heb uitgelegd.

Mijn leven heeft nu de volheid van jaren bereikt. Het is zeker dat ik vr u in het Reine Land zal geboren worden. Daar zal ik vast en zeker op u wachten

Met respect.

7de maand, 13de dag

Shinran

Antwoord aan Yūamidabutsu.

Ekō 50

Mattoshō

jikōji - 慈光寺

2004

info-at-jikoji.com

          home