Vragen En Antwoorden (5)

Als er geen God-Schepper bestaat, wie heeft dan de wereld geschapen?

Dat is een vraag naar een “eerste oorzaak” die zich niet stelt in het Boeddhisme en duidelijk geďnspireerd is door een hellenistisch-christelijk denkpatroon, waarbij alle dingen een begin en een einde moeten hebben.

Het Boeddhisme kent aan de tijd enkel een relativistische waarde toe: er is ten opzichte van het ‘heden’ een ‘verleden’ van in het ‘begin van de beginloze tijd’ en er is een ‘toekomst’ tot het ‘einde van de eindeloze tijd’. Het spreekt zich dus niet uit noch over begin noch over einde van het heelal. Eigenlijk is dit een zaak voor wetenschapslui, astronomen, kosmologie, mathematici. En die zijn er nog lang niet mee klaar als men de zo snel op elkaar volgende theorieën bekijkt.

Daartegenover staat evenwel de boeddhistische opvatting dat in zekere zin elk wezen zijn eigen subjectieve wereld schept via karmische vormingen. De wereld waarin iemand leeft is de vrucht van een onberekenbaar aantal karmische vormingen. In die subjectieve wereld is die iemand dan weer de Schepper ten goede of ten kwade van nieuwe karmische vormingen. En zo draait het Rad van Samsara verder…

Ekō 54
Vragen En Antwoorden

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home