Editoriaal - DaniŽlleÖ

ďZal ik eerst sterven als ze overbuurman zijn? Zal het vandaag of morgen zijn? Wij weten het niet. Zij die wij achterlaten en zij die voor ons ingegaan zijn, talrijker dan het al druppels onder de bommen of op het uiteinde van de bladeren. Zo is het: Ďs ochtends zijn reikende met een stralend gezicht, maar Ďs avonds zijn we enkel nog wat met de beenderenÖĒ

Rennyo Shonin (Gobunsho V, 16)

Dit nummer van Eko had in feite zowaar en vrouwennummer moet worden, met bijdragen van Agnieska, DaniŽlle, Katrien, Kyoko,Ö een nummer van vreugde in de Nembutsu.

Waren we Rennyoís woorden dan vergeten?

Door oorzaken-en-omstandigheden in het grillige verloop van karmische vormingen, werd dit Eko-nummer - met een ondertoon van droefenis - een DaniŽlle-nummer.
Want op zondag zeven februari werd DaniŽlle op straat, op 100 m van haar woning, gruwelijk vermoord. Het gerecht zoekt een schuldigeÖ
Hoezeer onze berekeningen en verwachtingen ongegrond zijn, moet nu al duidelijk worden. Niets is immers zo tegenstrijdig als DaniŽlleís levenshouding en haar dood.
Daarbij verwachten zelfs dat de oudsten eerst zullen gaan en dat de toekomst bij de jongeren ligt. Wat dwaas zijn we tochÖ
En toch is er vertroosting.

Namu Amida Butsu

Vertroosting in de Leer

Voor DaniŽlle
door Shitoku bewerkt naar de Japanse hymnen nadame (Vertroosting) en mihotoke ni idakarete (Door de Boeddha omvat)

DaniŽlle, onze dierbare dharma-vriendin, is nu heengegaan.

Maar is er troost, want - zo weten wij zeker - Ze is geboren in Amidaís Reine Land.

Heengegaan uit deze wereld van lijden, onwetendheid en onbarmhartigheid,

Van begeerte, haat en verdwazing,

is zij nu geboren in het Land van Vrede en Zaligheid

deelnemend aan het Buddha-Mededogen

zoals uitgedrukt in de Voortijdelijke Gelofte van verlossing voor alle wezens.

Daarom is er, temidden van ons treuren, toch vertroosting in ons gemoed.

Ofschoon haar ledematen nu niet meer bewegen

haar mond niet meer spreekt en glimlacht

haar hart niet meer klopt

Weet: ze heeft nu het onvoorstelbare verwezenlijkt.

Daarom is er, temidden van ons treuren, toch vertroosting in ons gemoed.

Ofschoon haar ogen nu voorgoed gesloten zijn

ziet zij als Ander-Kracht ons hier verenigd in haar gedachtenis

zoals wij Buddha Shakyamuni gedenken;

zij ziet ons hier en nu

Met de ontelbare mededogen de ogen van de Boeddha-Waarheid.

Daarom is er, temidden van ons treuren, toch vertroosting in ons gemoed.

DaniŽlle, nu omvat door het Volkomen Boeddhaschap

Ze zijn heengegaan naar het Rijk van Wijsheid-Mededogen.

Zo heeft hij ons nu - door uw dood - dat deze verschijningswereld inderdaad lijden is,

maar dat de Ware Werkelijkheid het Grote Mededogen van Amida Buddha is,

omvat door het Oneindige Boeddhaschap van Licht en Leven

Zijt gij-zelf boeddha geworden

en aan het licht hij ons de Volkomen Leer van het Reine Land.

Namu Amida Butsu
Namu Amida Butsu
Namu Amida Butsu

Ekō 56

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home