Mattoshō (15)

Lamp voor Latere Tijden

Brieven van Shinran (15)

Beweren dat een persoon van shinjin gelijk is aan Tathagata’s, zonder een diep besef van Ander-Kracht; of kritiek uitoefenen op dit concept, als zou het gaan om het resultaat van zelfkracht, is naast de kern van de zaak. De persoon van shinjin is inderdaad gelijk aan Tathagata’s, maar dit geheel (en alleen) door de werking van Ander-Kracht.

De romanisering van de eigennamen in deze brief is aangepast om de ontvanger, Jōshin, te onderscheiden van Jyōoshin, een andere man uit diens omgeving.

Hetgeen u mij vraagt in uw brief raakt werkelijk de kern van de zaak. Het Bloemenkranssutra (2) stelt dat de mens die waar shinjin heeft verwezenlijkt, reeds zeker is dat hij een boeddha wordt en aldus gelijk is aan Tathagata’s. Alhoewel Maitreya het boeddhaschap nog niet heeft verwezenlijkt, staat het vast dat dit zal gebeuren. Zodoende is hij reeds gekend als Maitreya Buddha.

Op deze manier wordt geleerd dat de persoon die waar shinjin verwezenlijkt heeft gelijk is aan Tathagata’s.

Jyōshin-bō’s bewering dat deze persoon gelijk is aan Maitreya is op zichzelf niet verkeerd. Alhoewel, ik heb het gevoel dat zijn inzicht niet diepgaand genoeg is wanneer hij het standpunt, dat het gemoed dat zich verheugt in de verwezenlijking van shinjin door de Ander-Kracht gelijk is aan Tathagata’s, als zelfkracht bekritiseert.

Ik verzoek u hier zorgvuldig over na te denken!

In zelfkracht te denken dat men gelijk is aan Tathagata’s, is een grove vergissing. Het is door Anderkracht-shinjin dat men zich verheugt. Hoe kan zelfkracht hier ooit maar iets mee te maken hebben?

(2) Skr. Avatamsaka-sūtra, Ch. Huayen.

A.u.b. hou daar in uw overweging ten volle rekening mee. Ik heb over deze zaak in detail met de dragers van deze brief gesproken. Het zou goed zijn voor Jyōshin-bō indien hij hen hierover zou ondervragen.

Hoogachtend,

10de maand 21ste dag

Shinran

Antwoord aan Jōshin-bō

Vertaald door B. Van Parijs, naar de Engelse uitgave “Letters of Shinran”, Shin Buddhist Translation Series I, Kyoto 1978.

Ekō 58
Mattoshō

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home