Nembutsu Individualis

Als ik de Nembutsu hoor
dan is dat geen oproep tot beter en hoger
geen vermaning die tot orde roept
geen toverwoord dat de wereld verandert.

Als ik de Nembutsu uitspreek
is dat geen codewoord voor een vast patroon
geen wachtwoord waardoor ik mij in de rangen schik
geen gelofte waaraan me te houden
geen bekentenis, geen belijdenis.

Als ik de Nembutsu hoor
herken ik woede er ergernis als onwetendheid
wrok en afstoting als verdwazing
verlies als veranderlijkheid
zie ik in agressie en verraad de begeerte en de angst.

Als ik de Nembutsu uitspreek
met mijn hart, in mijn geest, op mijn lippen,
dan weet ik dat haat nooit door haat tot stilstand wordt gebracht
dat mededogen, hoe beperkt menselijk dan ook,
de enige mogelijkheid is om mensen en dieren,
natuur, gebeurtenissen en wereld tegemoet te treden
dat metta het enige is
dat metta de schakel is
vanuit alle menselijke ergernis, onmacht, wanbegrip en afwijzen,
naar Mededogen

naar Mededogen bodemloos als de oceaan
die omvat en nooit meer loslaat
- niet uit onmacht, niet uit onmacht -
maar in vertrouwen
in overgave aan Vertrouwen

Anonymus

Ekō 61

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home