Boodschap Voor Mijn Kinderen

Myoshu Agnes Jedrzejewska

Wat volgt zijn uittreksels uit het laatste hoofdstuk van het boek dat Rev. Jedrzejewska gaat publiceren en dat (uiteraard!) handelt over het impact van Nembutsu en Shinjin in het leven van alledag. Misschien er ook even nog aan herinneren dat Agnes jarenlang voorzitter is geweest van de Faculteit Neurologie aan de Universiteit van Warschau en dat zij nu de drijfkracht is van de Shin-tempel Korenji te Yokohama, Japan.

Er is niets beter noch groter noch vreugdiger noch fantastischer noch veiliger en toch meer bevrijdend dan de Nembutsu op het ogenblik dat je er de Boeddha in herkent. Dat is cht iets groots! En ik kan jullie enkel aanzetten je best te doen om dat te ervaren.

()

Als je zo dag per dag leeft, dan zal je beslist wat kennis, wat kundigheid opdoen, misschien academische titels verwerven, wat boeddhistische studies ondernemen, wat alledaagse ervaring opdoen. Dat kan allemaal, ongeacht of het soms pijnlijk of verheugend is, beslist kostbaar zijn. Maar om je menselijke slimmigheid om te zetten in Boeddha-wijsheid, daarvoor heb je de Nembutsu nodig! En er is niets dat voor jullie de Nembutsu kan vervangen.

()

Je zou je duidelijk moeten realiseren dat al wat wij, mensen, doen altijd onvolmaakt is ongeacht onze inspanningen en ambities. Enkel de Nembutsu is volmaakt. Er bestaat geen volmaakte lering en er is geen volmaakte religie totdat je er alleen vr komt te staan met al je menselijke mogelijkheden. Het probleem bestaat erin dat je moet begrijpen wat er gebeurt in elke van die leringen, Jodo-Shinshu en alle Sutras inbegrepen; en daarvoor moet je dat bekijken met de Ogen en het Gemoed van de Boeddha. Zoniet leer je, in plaats van Wijsheid, enkel een serie conceptuele, door je Bonno (blinde passies) geconditioneerde ideen, al dan niet verrijkt met andermans illusies over de werkelijkheid. Niets anders. En elke religie wordt ingevuld met een dik pak zelfbegoochelende verklaringen. Elke religie, de Buddha-Dharma inbegrepen, lijdt onder de samsarische verwarring in de vorm van Achtbare Studies. Het probleem bestaat erin de Waarheid te ontdekken onder de comfortabele samsarische overjas.

()

Maak er een gewoonte van de Sutras te zingen. Elke dag. Maak er een gewoonte van in seiza te zitten. Dat zal je scherper bewust maken, beter geconcentreerd op het zingen van de Sutras. En terwijl je aan het zingen bent, denk eraan dat dit geen stemoefening is, maar de manier om in contact te komen met de mentale energie van het Boeddhaschap. Probeer aan niets anders te denken dan aan zo dicht mogelijk bij de Boeddha te komen. Je kan natuurlijk je problemen, als je die hebt, in je geest houden en de Boeddha verzoeken er zijn licht op te laten stralen. Als je enig besluit moet nemen, wend je geest dan eerst naar de Boeddha toe door zijn Naam uit te spreken. Hij zal je in je gemoed de vereiste impuls geven om zijn Wijsheid in te volgen en het meest heilzame te verrichten. Door te proberen zijn Naam zo lang mogelijk in je gemoed te houden, zal je daar een ruimte creren waarin de Boeddha zich voor je zichtbaar en hoorbaar maakt.

()

Zet je handen in gassho vr elke maaltijd. Dat zal je helpen eraan te denken hoeveel levens er geofferd werden om dat voedsel voor je klaar te maken. Je kan niet stoppen met eten, je kan niet stoppen met drinken. Maar denk eraan dat ook planten levende wezens zijn. Water is een milieu waarin het leven mogelijk wordt voor ontelbare wezens. Al wat je voor jezelf neemt, dan neem je af van andere wezens. Verspil het dus niet, want je verspilt daarmee het leven van zoveel andere wezens. En dat zal op je terugvallen in het verspillen van jullie leven. Wees dankbaar voor alle wezens waardoor het voortbestaan van je lichaam mogelijk wordt. Dat is de betekenis van gassho vr de maaltijd.

()

Laat de Nembutsu een deel van je worden. Denk eraan dat de Nembutsu niet zomaar een uitspreken is noch een intellectuele oefening, maar een binnenin zijn. De hele boodschap van Shinran Shonin gaat niet om een of andere lering, maar uitsluitend om de Nembutsu.

()

Het Reine Land is niet een of andere plaats waar we naartoe zullen gaan. Het Reine Land is het complex van de heel bijzondere omstandigheden dat resulteert uit de unieke fusie van menselijke Bonno en van de meest zuivere boeddhistische praktijken belichaamd in de Naam. Deze bijzondere omstandigheden maken het de mens mogelijk zijn Bonno aan te wenden als een wonderbare spirituele rijkdom, als het unieke materiaal voor een snelle individuele ontwikkeling naar het Boeddhaschap toe. Dat betekent dat het Reine Land een uiterst actieve gemoedstoestand is, een heel dynamisch leven, een heel druk maar fascinerend leven. En uiteindelijk heeft het Reine Land slechts weinig te maken met dood gaan of dood zijn

()

Denk eraan dat jij, en enkel jij, de schepper bent van je eigen bestaan. Je Bonno zijn enkel de oorzaken van je wedergeboortes. Als je geen Boeddha wil worden, dan ben je sowieso onbekwaam om op enige manier Boeddha te worden. Om te beginnen moet je de Boeddha opzoeken om enige zichtbare spirituele vordering te boeken; en dan moet je persoonlijk de Boeddha ontmoeten, zien en horen. Nog nooit heeft iemand er spijt van gehad de Boeddha gezien en gehoord te hebben. Maar heel wat mensen beseffen niet goed dat de ware vreugde, het ware geluk erin bestaat zelf Boeddha te worden. De meeste mensen willen hun samsarische doeleinden verwezenlijken ongeacht de hoeveelheid leed dat dit kan meebrengen. De Boeddha weet dat wel. Daarom helpt hij ons zelfs al zijn we te onwetend om hem te zien of na te volgen.

()

Het Reine Land is het symbool van Boeddhas voortdurend aanwezig zijn in je gemoed. Deze ervaring wordt ook Tariki Nembutsu (de Ander-Kracht Nembutsu) genoemd. Vanaf dergelijk moment ben je volkomen veilig. Je verwerft een vredige geest, een bevrijding van alle ware problemen, je bent voor samsara ontrefbaar geworden. Zolang je blijft leven, blijf je natuurlijk samsara ervaren, maar je weet wt samsara betekent, wat wt is. En je ziet vuilnis niet meer voor goud aan. Je weet hoe een ware rijkdom te verwerven en je verwerft die ook. Zo word je stapje voor stapje n met Boeddha, met de snelheid eigen aan je capaciteiten. Dat is groots! Dat is fascinerend! Dat is IETS!

()

Luister niet teveel naar mensen die vertellen dat je aansprakelijk bent voor de wereld waarin je leeft. Deze wereld - jullie wereld - wordt geconditioneerd door de Bonno van een ontelbaar aantal wezens. Zelfs de Boeddha kan hieraan niets wijzigen. Probeer ook niet de Buddha-Dharma obstinaat te verkondigen. De Dharma is immers overal. Het enige probleem is de Dharma te zien. Moedig andere mensen wl aan de Nembutsu te zeggen of enige andere geschikte boeddhistische praktijk te beoefenen. Geloof niets. Geloof in of aan niets. Enkel maar geloven is beslist geen wijze weg in het leven. Vertrouw niets of niemand 100 %. Vertrouw enkel op de Boeddha. Leef je leven in functie van hetgene waarvan je zeker bent: dat deel van je dat je ware natuur is. Vertrouw de Nembutsu en besef dat de Boeddha een deel van jezelf is.

()

Als je naar de Boeddha in je kan luisteren, dan zal je activiteit van nature uit heilzaam worden voor jezelf en voor de anderen. Omdat het dan niet meer je eigen activiteit is, maar de werkzaamheid van het Boeddhaschap. Het zal spontaan, natuurlijk gebeuren. Je hoeft er zelfs niet aan of over te denken. Dat is wat Shinran Shonin Jinen honi (de vanzelf-zoals-het-isheid noemde). De Boeddha ontlast je van al je bekommernissen en berekeningen, van je onaangename behoeftes, van al die vreselijke gevoelens dat je dingen moet doen die je niet graag doet. Op die wijze begin je een Leven in Harmonie te leiden. Dat is het!

()

Je geluk ligt in je eigen handen. Er kan voor jou niets gedaan worden zonder jou en in jouw plaats. Geloof niet in wonderen of mirakels. Het Boeddhaschap heeft daarmee niets te maken. Het Boeddhaschap is n met de wetmatigheid van oorzaken en gevolgen. Als je geen oorzaak schept, is er geen gevolg. Je lichamelijke dood is de dood van je lichaam. Je Bonno kunnen niet uitgewist worden door je dood. Als je je banden met samsara niet kan loskrijgen, dan moet je de Boeddha dat je laten aanleren. Het enige wat de Boeddha voor je kan doen, dat is de transformatie van je gemoed. Doordat de Boeddha jouw leven niet kan leiden, moet je dat zelf doen. De Boeddha kan je enkel doen inzien wat werkelijk voor je heilzaam is en wat voor je onheilzaam is. De keuze zelf ligt bij jou!

()

Proclameer nooit dat de Nembutsu de beste praktijk is. Iedereen heeft immers slechts n effectieve praktijk per gegeven ogenblik. Elke boeddhistische praktijk wordt door de Boeddha verricht, ook al denkt men dat men zelf iets aan het doen is, zeker bij het begin van elke praktijk. Wanneer iemand klaar is voor de Nembutsu, dan zal de Naam voor die persoon verschijnen als een Krachtige-Niet-Keuze. Laat de mensen natuurlijk opgroeien tot de Nembutsu. Laat jezelf natuurlijk, spontaan en zonder inspanning opgroeien in Namu Amida Butsu. Luister naar de Boeddha: hij zal jullie enkel de juiste dingen laten doen.

Dat is het beste dat ik voor jullie verworven heb. Dat is het beste dat ik met jullie kan delen.

Dit is het beste dat we allemaal kunnen: Namu Amida Butsu!

Ekō 63

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home