Mattoshō (22)

Lamp Voor Latere Tijden

Brieven van Shinran

De waarde van het zeggen van de Nembutsu dient men niet te zoeken in de handeling zelf, maar in de Ander-Kracht die erdoor gemanifesteerd wordt. Zodoende is de Nembutsu vanuit menselijk standpunt bekeken noch een religieuze praktijk noch een goede daad, maar, vrij van elke vorm van zelf-werkzaamheid, de actieve oorzaak van de Verlichting.

Het Sutra van de Schat-Naam (Hogo-kyo) stelt “De Nembutsu van Amida’s Voortijdelijke Gelofte is niet onze praktijk, het is niet ons goed; het is eenvoudig houden aan Boeddha’s Naam.” Het is de Naam dewelke goed is, de Naam die de praktijk is. Wanneer we spreken van praktijk spreken we van het goede doen. De voortijdelijke Gelofte is duidelijk Boeddha’s Gelofte. Wanneer we dit hebben begrepen, dan zien we dat de Gelofte niet ons goed is noch onze praktijk. Vandaar dat we spreken van Ander-Kracht.

De Naam die vervuld is in de Voortijdelijke Gelofte is de actieve oorzaak voor onze Geboorte; met andere woorden: hij is onze vader. Het Stralende Licht van Groot Mededogen is de ontvangende omstandigheid voor onze Geboorte; het is onze moeder.

[Einde van Mattosho]

(vertaald door Yuho B. Van Parijs, naar de Engelse uitgave “Letters of Shinran”, Shin Buddhist Translation Series I, Kyoto 1978.)

Ekō 64
Mattoshō

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home