Editoriaal: Ultima forsan…

… Allicht het laatste [uur]. Zo stond het vaak op 17de/18de-eeuwse horlogiën. Ultima Forsan, allicht nu ook het laatste nummer van Ekō waarvan Shitoku de hoofdredactie op zich neemt.

Niet dat hij “het” beu is: het werk is boeiend, verrijkend, wekt enthousiasme, dringt allerlei vragen op. Maar ook aan alle goeie dinges moet er een einde komen.

En wel hierom: dit nummer is nummer 66. Dat betekent dat Ekō bijna 17 jaar zonder noemenswaardige onderbrekingen en/of afwijkingen elk kwartaal present was, in hetzelfde stramien, met dezelfde stijl. Maar alle dinges (ook de beste…) zijn noodzakelijk aan veranderlijkheid onderhevig. Het wordt dus, na 17 jaar, onvermijdelijk dat Ekō aan enige verjonging toe is.

Er is bovendien een tweede reden. In de Pratitya Samutpada zien we hoe het bestaan uitloopt op jara-marana, dat we letterlijk vertalen als “verval en sterven” (ook al zeggen we - metaforisch - bij voorkeur “ouderdom-en-dood”). Fysisch heeft Shitoku niet meer de vereiste werkkracht, de dwingende instelling om Ekō, nummer na nummer, te blijven runnen, vanaf het schrijven van een editoriaal tot en met het geloop naar de drukkerij en naar het postkantoor. Bovendien komt hij ervoor uit dat hij de jaartjes die hem resten nog zo vruchtbaar mogelijk en zo ijverig als zijn nama-rupa het toelaten, wil besteden aan De Simpele Weg en aan nog enkele andere werken die van hem verwacht worden en waartoe hij zich trouwens verbonden heeft.

En net zoals hij op de Faculteit cursussen wil delegeren aan medewerkers, net zoals hij in Jikoji meer en meer steunt op assistent-priester Rev. Yuho Bruno Van Parijs, evenzo zou hij graag de nu nog volgens hem te beperkte Ekō-ploeg willen uitbreiden. Vandaar dan ook volgende advertentie:

“Redactie Vraagt Medewerkers M/V

bereid om elk kwartaal 2 (twee) maanden te besteden aan het denken over en het werken aan het redigeren van artikels en lay-out en druk en verzending van het Shinboeddhistische tijdschrift Ekō. Bij voorkeur vertrouwd met WP5.O of WP5.1. Kennis van dBase Plus dient als aanbeveling. Bezoldiging: nihil. Beloning: dankbaarheid en vertrouwen.”

Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Shitoku zich voortaan van Ekō niets meer zal aantrekken. Hij zal - zeker voorlopig, maar hem kennende - Ekō blijven superviseren en vooral de technische zijde (DTP) blijven volgen en adviseren. Dit moet, op zijn minst, de continuïteit van Ekō verzekeren.

Over de praktische consequenties hoort de trouwe lezer nog…

Ekō 66

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home