Wat Belangrijk Is…

René Van den Langenbergh

Laatst werd in de tempel gesproken over de Verlichting, en wel in het bijzonder over de Verlichting voor alle wezens en niet zozeer over de Verlichting voor het individu.

Je mag inderdaad niet egoïstisch zijn en de Verlichting enkel wensen voor jezelf, integendeel, wanneer we aan Verlichting denken dienen we deze te zien als de Verlichting voor alle wezens zonder onderscheid. De Oneindige Verlichting, het Boeddhaschap, is de hoeksteen van de Jodo-Shinshu.

Gezien vanuit ons eigen oogpunt, als lijdende wezens op weg naar het Nirvana, is de Geboorte in het Reine Land uiteindelijk het wegvallen van alle berekeningen die ons kunnen tegenhouden.

Shinjin is van het uiterste belang voor het individu. Men dient Shinjin individueel te verwezenlijken. Zonder de opgave van de Ik-illusie is er geen Shinjin en dus ook geen Verlichting mogelijk.

Uiteindelijk kan je dus stellen dat het verwezenlijken van Shinjin als individu belangrijker is dan het streven naar de Uiteindelijke Verlichting van alle wezens. Dit kan in mijn ogen ook niet anders, want wanneer Shinjin niet is verwezenlijkt, hoe kan dan de Verlichting van alle wezens bereikt worden?

Het verlangen om de Verlichting voor alle wezens zonder onderscheid te verwezenlijken is belangrijk, maar dit verlangen kan niet losgekoppeld worden van het verwezenlijken van Shinjin als individu.

Meermaals wordt er in de tempel op gewezen dat het verwezenlijken van Shinjin belangrijk is, zoniet veel belangrijker dan het bereiken van de Verlichting. Pas wanneer we Shinjin verwezenlijken in dit bestaan, kunnen we spreken van Geboorte in het Reine Land.

Deze Geboorte is enorm belangrijk voor de Shin-boeddhist. In de Jodo-Shinshu weten we dat de volkomen overgave aan de werkzaamheid van de Gelofte-Kracht van het grootste belang is. Het is door deze overgave dat we in de mogelijkheid zijn om in te treden in het Reine Land. We weten het allemaal, en toch kunnen we het niet genoeg benadrukken.

Het uitspreken van de Naam, van de Nembutsu, mag niet verwateren tot een holle uitroep, tot een aanroepen van…, maar dient eerder een dankbetuiging te zijn die uit ons diepste opborrelt.

Dit is zeer moeilijk, en het komt niet altijd zo vanzelf als we zelf wel zouden wensen. Ja, zelfs dat verlangen is er zelfs een beetje teveel aan. Wanneer de tijd rijp is, dan hoef je er echt geen moeite meer voor te doen…

Namu Amida Butsu

Ekō 74

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home