Gedicht

Het is moeilijk als mens geboren te worden
Het is moeilijk je in het leven staande te houden
Moeilijker is het de Verheven Waarheid te vernemen
Ernaar te leven en tot ontwaken te komen

Toch is de Leer eenvoudig
Wie zuiver van hart is
En het goede doet
Zal uiteindelijk vrij worden

Wees vooral geduldig
Zolang u anderen kwetst of beledigt
Bent u nog niet onthecht
Doe niemand kwaad met woorden of daden
Leef sober en vanuit het hart
Richt u op het allerhoogste

Wie zijn toevlucht zoekt in de Leer
En het gezelschap zoekt van gelijkgezinden
Wordt zich steeds meer bewust van de 4 Edele Waarheden

Hij begrijpt de bedoeling van Lijden
De Oorsprong van het Lijden
Het Achtvoudige Pad dat aan alle Lijden een einde maakt
De BeŽindiging van het Lijden
Alleen dan kan hij zich veilig voelen
Zijn smart ovenvinnen en vrij zijn

Dit is wat de Boeddha u leert:
Namu Amida Butsu!

Ekō 74

jikōji - 慈光寺

© 2007

info-at-jikoji.com
          home